β2 Микроглобулин (ΒMG)

Upload Image...

β2 Микроглобулин (ΒMG)

LOINC 56786-7
Кратко наименование β2 Микроглобулин
Пълно наименование на теста Концентрация на Бата 2 Микроглобулин в серум или плазма
Мерни единици mg/L
Методика Имунохимичен CLIA
Други имена BMG ,β2MG
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Препоръчително до 12 часа сутрин, на гладно
Референтни стойности 0.9 – 2.0

Какво е β2 Микроглобулин (ΒMG)?

β2-микроглобулинът e нискомолекулярен белтък (11 800 Далтона). Причислява се към HLA системата (-А1-B и -С антиген).Този протеин е експресиран върху повърхността на всички нуклеирани клетки, но особено голямо количество от него има по повърхността на лимфоцитите и моноцитите. Може да бъде доказан във всички телесни течности, включително в кръвта и урината. Филтрира се през гломерулите и се реабсорбира в клетките на проксималния тубул.
Нормално в урината се съдържат следи от β2-микроглобулин. Бeтa-2 миĸpoглoбyлинът ce oтдeля oт aĸтивиpaни или yбити имyнни ĸлeтĸи. Koличecтвoтo мy мoжe дa бaдe измepeнo и тoвa дa пocлyжи ĸaтo пoĸaзaтeл зa имyннaтa aĸтивaция. Πoвишeни нивa мoгaт дa ce нaблюдaвaт пpи шиpoĸ cпeĸтъp oт нapyшeния, ĸoитo вĸлючвaт aĸтивиpaнe нa имyннaтa cиcтeмa. Поради тази причина бeтa2 миĸpoглoбyлинa е мapĸep зa много зaбoлявaния, но е oтнocитeлнo нecпeцифичен показател. Toвa води дo изпoлзвaнeтo мy ĸaтo ĸoличecтвeн пpoгнocтичeн мapĸep мнoгo пoвeчe, oтĸoлĸoтo ĸaтo диaгнocтичeн показател.

Уринните концентрации на бета-2-микроглобулина се увеличават при наличие на ренални заболявания асоциирани с наранявания на реналните тубилни клетки.

Цереброспиналните му нива се увеличават при различни възпалителни и инфилтративни заболявания на централната нервна система.

Защо и кога се изследва β2 Микроглобулин?

Изследва се при много заболявания когато се търси активиране на имунната система. Най-общо може да се разделят на две основни групи:

  • Доброкачествени заболявания -автоимунни и бъбречни болести
  • Екскрецията на този белтък се увеличава при тубулоинтерстициални заболявания, отравяния с тежки метали, антикарциноматозно лечение, противовъзпалително лечение
  • При пациенти с ревматоиден артрит, системен лупус еритематодес, саркоидоза, вирусни заболявания, серумното ниво на β2-микроглобулин корелира с активността на заболяването

Използва се като туморен маркер при малигнените заболявания на лимфната система:

  • болестта на Hodgkin
  • неходжкиновите лимфоми
  • хронични лимфни левкози
  • мултипления миелом

Концентрацията на β2-микроглобулин в серума корелира с големината на туморната маса и стадия, има прогностично значение и отразява до голяма степен успеха от лечението.

Повишено ниво на β2микроглобулин е описано още при карцином на:

  • стомаха
  • млечната жлеза
  • бронхите

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. Правилно е да се вземе пробата сутрин,преди 12 часа. Препоръчително е първото изследване да се извършва преди започване на терапия, а при проследяване – изследването да е поне 15 дни след оперативна интервенция, химиотерапия или лъчетарапия.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

За стадиране на Миеломната болест по Международна стадираща система (International staging system; ISS)се ползват стойностите на β2 Микроглобулин и серумен Албумин

Стадии нива на β2MG и Албумин
стадий 1 β2MG<3.5; Alb >35g/l
стадий 2 β2MG<3.5; Alb <35g/l или β2MG 3.5-5.5
стадий 3 β2MG>5.5

Информация за лекари

Информация за партьори