1. Home
  2. »
Contact Information
Адрес:
общ. Своге, кв. "Санаториума", с. Искрец 2290
Description:

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Цар Фердинанд I" ЕООД е основна през 1908 година в село Искрец, община Своге като противотуберкулозен санаториум с дарение и указ от Цар Фердинанд I. Мястото е с благоприятни климатични условия за лечението на белодробни заболявания – без мъгли, южен склон, 450 метра надморска височина и по-висока концентрация на кислород.

От 2001 година болницата функционира като търговско дружество със 100% държавна собственост към Министерството на Здравеопазването.

СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд І" ЕООД, с. Искрец, предлага лечение и рехабилитация на пациенти над 18-годишна възраст, които боледуват от хронични белодробни заболявания. Приемът се осъществява по договор с РЗОК или по договор с Министерство на здравеопазването.

 

Структура

Консултативно-диагностичен блок:

Консултативен кабинет;
Бронхологичен кабинет;
Рентгенологичен кабинет;
Кабинет за ехография;
Сектор по физиотерапия и рехабилитация;
Микробиологична лаборатория;
Клинична лаборатория;
Лаборатория за функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ.

Стационарен блок:

Фтизиатрично отделение. Отделението е категоризирано с II-ро ниво на компетентност. В него се приемат пациенти с белодробна туберкулоза във всичките й форми, както и болни с неспецифични белодробни заболявания.
Пневмофтизиатрично отделение. Отделението също е с II-ро ниво на компетентност. Специалистите лекуват болни с ХОББ, възпалителни и гнойни заболявания на бронхо-белодробната система, пациенти с хронични неспецифични белодробни заболявания, както и болни с декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност.

Болнична аптека

Аптеката обслужва нуждите на болницата. В нея се съхраняват медикаменти, консумативи и различни добавки, които се изписват при назначаване от лекар.
Административно-стопански блок
В сектора са разположени всички управленски звена на болницата и технически поддръжки: деловодство, счетоводство, стопански служби, болнична кухня и други.

Работно време:

понеделник – петък: 08:30 ч.–16:30 ч.

Send message to moderator