Акушерски калкулатор

Акушерски калкулатор

С помощта на калкулатора ни може да проверите какво Ви предстои от зачеването до раждането. Трябва единствено да въведете първия ден от последната Ви редовна менструация и обичайния интервал между две менструации.

Акушеркси калкулатор :

Последен менструален период :

Вероятна дата на зачеване: :

( Oколо две седмици след последната менструация )

Фетална възраст: :

Weeks Days

Добър период за запис на детски сърдечни тонове: :

( 12 седмици и 3 дни до 13 седмици и 3 дни )

19 седмици / Дата на сканиране на морфологията: :

Очаквана дата на падеж (40 седмици): :

On , you will be weeks days pregnant.

Последна дата на ултразвук и възраст на плода в този ден: :

Weeks Days

Как да определя термина си на раждане?

Терминът на раждане се изчислява от първия ден на последната Ви редовна менструация, т.е. продължителността на бременността е 280 дни – 10 месеца по 28 дни (лунарни месеца) или 40 седмици по 7 дни (гестационни седмици) без  менструация. По формулата на Негеле датата на термина за раждане се изчислява като от първия ден на последната редовна менструация се изваждат три месеца назад и към този ден се прибавят седем дни.

Примерно, ако последната Ви менструация е започнала на 10-ти април (10.04): април е четвърти месец минус три месеца, това прави 10-ти януари (10.01); към тази дата прибавяме още 7 дни (10.01+ 7 дни = 17.01); следователно вероятният термин за раждане в този случай е 17-ти януари.

Естествено трябва да се съобразите и с това, че годината има 12 месеца. Ако последната Ви менструация е започнала например на 15-ти януари, като извадите три месеца, това прави 15-ти октомври и прибавите 7 дни, следователно датата на терминът Ви ще е 22-ри октомври.

Според статистиките само около 5 % от децата се раждат точно на датата, определена като термин на раждане, изчислена по метода на първия ден от последната менструация. В последните месеци на бременността акушер-гинекологът Ви би могъл да определи много по-точно щастливия ден – това става чрез измерване на бебето, по преценка на състоянието му и на Вашия организъм.

Терминът на раждане може да се определи и по датата на оплождане (зачеване) – от 3-та седмица на аменореята (липсата на менструация). В този случай продължителността на бременността е 266 дни (приблизително 9 календарни месеца), пресметнати от момента на оплождането (около две седмици преди датата на следващата Ви очаквана менструация). Този метод на изчисляване е по-неточен, тъй като не при всички жени овулацията настъпва точно на 14-я ден от цикъла им. Затова методът на Негеле е възприет като международна норма за изчисляване на терминът на раждане и за проследяване на бременността по седмици. Той е по-сигурен, понеже почти всяка жена знае точната дата на последната си менструация.

Какво е Гестационна седмица?

Бременността се отчита чрез т.нар. гестационна седмица. Думата произлиза от латинската дума „гестация”, което в превод означава бременност. Гестационната седмица е колкото нормалната календарна седмица – 7 дни. Броенето на този вид седмици започва от първия ден на последния цикъл. Бременността се изчислява в лунарни месеци. Един лунарен месец е равен на четири гестационни седмици, а общия брой на гестационните седмици е 40 или 10 лунарни месеца. Общия брой на дните в един лунарен месец е 28 или с други думи ако следите вашата бременност чрез лунарните месеци то една бременност има цели 280 дни.

Гестационни седмици

Гестационнa седмица Дата Събитие
2 гестационна седмица  

Две седмици след датата на цикъла — Овулация

В този период (12–16-ти ден от цикъла) има най-голяма вероятност да забременеете.

4 гестационна седмица  

Уринарен тест за бременност — обикновено е положителен

Най-честата причина за закъснение на менструацията е наличието на бременност. Първото нещо, което трябва да направите при съмнение за това, е уринарен тест (може да се купи от всяка аптека), най-добре сутрин, след ставане от сън. Ако тестът е положителен, това означава почти със сигурност, че сте бременна.

6–7 гестационна  седмица  

Фетуса (ембрион) и сърдечните му пулсации се виждат на ултразвук

Важно е първият преглед да се направи до 10 дни след очакваната менструация. Ще се установи дали има бременност, къде се развива тя и в повечето случаи ще можем да установим и сърдечните пулсации на ембриона (5–7 гест. с.). Между 1% и 2% от бременностите се развиват извън маточната кухина. Това може да доведе до спешни състояния, застрашаващи живота. Именно по тази причина е важно първият преглед да не е по-късно от 10 дни след очакваната и неидваща менструация.

9 гестационна седмица  

В по-голямата си част органите на фетуса са формирани

Ако се чувсвате добре и нямате оплаквания, продължавайте да приемате фолиева киселина, както ви е предписана до следващия преглед.

11–13 гестационна седмица  

Ранен биохимичен и ултразвуков скрининг за Даун синдром

Както показва и самата дума „скрининг“, изследването не е диагностично по отношение на хромозомните и генни заболявания. Защо тогава да го правим, още повече, че е високо специализирано и скъпо?

Ранният ултразвуков скрининг се прави между 11–13,5 гест. с. В този момент бебето е с напълно оформен скелет, притежава всички органи, движи се активно (макар че все още не можете да го усетите). С високо технологичен УЗ апарат могат да се установят повечето големи отклонения (аненцефалон, спина бифида, мегацистис, дефекти на коремната стена и т.н.). В тези седмици се изследват и редица УЗ маркери (нухална транслуценция, носна кост, лицев ъгъл, дуктус венозус и др.), които са свързани с повишена честота на хромозомни болести като синдром на Даун, синдром на Търнър, Патау и др. Някои от тези синдроми се проявяват с различна по степен умствена изостаналост без да имат сериозни анатомични и физиологични проблеми.

Доказването им става с изследване на амниотична течност от амниоцентеза или на хориални въси или друга тъкан от плода (напр. при хорионбиопсия). За да избегнем някои ненужни инвазивни изследвания, при които има около 1% риск от загуба на бебето, се препоръчва ранния УЗ скрининг, който е с над 95% сигурност, когато се съчетае с Биохимичен скрининг (изследва се венозна кръв и се изчислява индивидуалния риск от най-честите хромозомни болести).

13 гестационна седмица + 2 дни  

Край на първи триместър

Вече може да си отдъхнете. Гаденето, повръщането или общото неразположение в повечето случаи спират тези дни.

15–18 гестационна седмица  

Ако имате повишен риск от ранния скрининг, може да се обсъди комбиниран скрининг или хорионбиопсия

Хориалната биопсия се извършва около 11–13 гест. с. Чрез специален набор с биопсионна игла, под УЗ контрол, през коремната и маточната стена, се аспирират около 5–10 мг хориални въси (бъдещата плацента), които представляват генетичен материал, изхождащ от бременността. Изследването не налага използване на анестезия и може да се извършва и в извънболничната амбулатория. Както и при амниоцентезата, материалът може да се подложи на ДНК или цитогенетично изследване. Рискът на метода е съизмерим с този при амниоцентезата, но резултатът от изследването идва в по-ранен етап на бременността. Това изследване следва да се извършва само от специално обучен акушер-гинеколог. Процедурата отнема около 10–15 минути.

Съществува и късен БХС между 15–18 гест. с., който намира приложение, ако сте пропуснали срока за ранния скрининг или при междинен риск 1/100 до 1/250

Често пъти можем да видим и пола на плода в този ранен срок. Вече можем спокойно да регистрираме Вашата бременност и да Ви направим картон. Тук се правят и първите кръвни изследвания, урина и влагалищен секрет. Гинекологичният преглед ще даде оценка на маточната шийка. Той е много важна част от консултацията и не може да предизвика спонтанен аборт, както се твърди от някои.

Могат да се направят изследвания за: ПКК; кръвна група и резус фактор; кръвна захар; общ белтък; албумин; АСАТ и АЛАТ; васерман (сифилис); австралийски антиген (хепатит-В); СПИН. Допълнителни изследвания: ТСХ; токсоплазмоза; рубеола.

15–20 гестационна седмица  

Късен биохимичен скрининг. Амниоцентеза

Ако сте пропуснали да направите ранния биохимичен скрининг или той е показал повишен или междинен резултат, в този срок можете да направите късния биохимичен скрининг. Ако резултатът от него е с повишен риск, може да се обсъди амниоцентеза.

Амниоцентезата е инвазивно изследване, при което се взима 15–20 мл. околоплодна течност, която се изпраща в генетична лаборатория за ДНК или цитогенетичен анализ. Амниоцентезата се извършва в болница или амбулаторно от акушер-гинеколог, между 17–19 гест.с.. Изследването не е по-болезнено от една мускулна инжекция, краткотрайно е и не налага обезболяване. Извършва се със специален сет за амниоцентеза след дезинфекция на полето на убождането и обикновено за по-голяма сигурност и безопасност под УЗ контрол. Вероятността от загуба на плода в световен мащаб се изчислява на около 1%. Околоплодната течност съдържа клетки от плода, които са източник и материал за генетичен и цитогенетичен анализ. При цитогенетичния анализ се прави кариотип на плода, т.е. дава информация за броя, структурата и разпределението на хромозомите (автозомни и полови). Цитогенетичният анализ дава по-бавно резултат. ДНК изследването маркира наличие на определени гени на съответните генетични болести (например: синдром на Даун, Патау, Търнър и др.) и резултатът може да е готов до няколко дни.

18–20 гестационна седмица  

Оптимално време за фетална морфология

Изследването буквално означава анатомично описание на бебето. Оглеждат се скелета, органите и пола на плода и се издава писмен документ за проведеното изследван, е придружен от снимки. За целта е необходим високотехнологичен ултразвуков апарат и специалист акушер-гинеколог със съответна квалификация. При наличие на отклонения те се описват, понякога се проследяват в развитие, а ако е необходимо се прави консултация и с други специалисти.

20–22 гестационна седмица  

Усещате движенията на бебето

Подходящо време за фетална морфология и фетална ехокардиография. Изследва се доплер на маточните артерии като скрининг за прееклампсия. Прееклампсията е болестно състояние, свързано с бременността, при което е застрашен както живота на бебето, така и на бременната. Обикновено е свързано с покачване на кръвното налягане, отоци, белтък в урината.

При рискова бременност се правят кръвни тестове. При Резус отрицателни пациентки, се изследват Резус антитела.

От всички малформации на плода, най-чести са тези на сърцето. Феталната ехокардиография представлява неинвазивно УЗ Доплер изследване на феталното сърце. Най–подходящото време за него е между 20–22 гест. с. В нашата клиника то се извършва от високо квалифициран педиатър–кардиолог. Аномалиите на сърцето често са свързани с хромозомни болести, но не винаги. Затова се препоръчва да се направи ФЕКГ дори и при нормален кариотип на бебето. И обратно, ако има установени сърдечни аномалии от ФЕКГ, се препоръчва кариотипиране на плода. Изследването на феталното сърце е нелека задача за специалиста, тъй като бебето не е неподвижно и понякога застава в неудобна за изследващия позиция. Поради това изследването изисква повече време (поне 30–40 минути). Много важно е да се разграничи феталната морфология от ФЕКГ. Феталната морфология не дава информация за детайлна структурна и функционална анатомия на сърцето. Има случаи, при които ФМ не открива изменения, които се установяват при ФЕКГ.

23–24 гестационна седмица  

Женска консултация

Срещата с гинеколога Ви и един ултразвуков поглед към Вашето бебе, ще Ви успокои и зарадва. Дали нараства с добри темпове и дали се чувства добре в коремчето. Вече е време за въпроси и отговори.

26 гестационна  седмица + 4 дни  

Край на втори триместър

Вече сте доста пораснали и доста палави. Много приятно усещане, а още не тежи толкова.

26–28 гестационна седмица  

Кръвни тестове и анти — Д профилактика при пациенти с резус фактор отрицателен

Тези седмици се повтарят рутинните изследвания на кръв и урина. Правят се тестове с обременяване с глюкоза за диагностика на гестационен диабет. Както и се прави повторно изследване на анти еритроцитни антитела при резус-отрицателни пациентки. При негативните може да се направи профилактика с анти-Д гама–глобулин.

28 гестационна седмица  

Над 90% от новородените оцеляват

Женските консултации се провеждат на всеки 2 седмици.

32 гестационна седмица  

Ултразвук за проследяване на феталния растеж

В тази седмица се прави втората фетална морфология с доплерово изследване.

34 гестационна седмица  

Издаване на документи за раждане

В тази седмица се изследват отново кръв и урина. Издава се болничнитя лист по майчинство. Имате право на 45 дни болничен до датата на термина. Издава се обменна карта-документ, който съдържа цялата информация от женската консултация.

37 гестационна седмица  

Вече сте към термин

Женската консултация се провежда ежеседмично, като стриктно се измерва кръвното налягане на бременната, слушат се тоновете на бебето и се провеждат разговори за бъдещото раждане.

Белодробната зрялост на плода вече е настъпила. Издава се направление №7 за хоспитализация. Прави се повторно микробиологично изследване на влагалищен секрет. Прави се регистриране на детски сърдечни тонове и маточната активност (NST-non stress test).
NST представлява запис на детските сърдечни тонове и контракциите на матката, което по никакъв начин не вреди на бебето. Този запис ни дава информация за обективното състояние и активността на бебето в момента на записа. При повечето апарати има регистрация и на детските движения. Характеристиките на записа се разшифроват от АГ специалист. Обикновено NST се прави към термина за раждане или по-рано, при необходимост, тъй като записа ни информира за евентуално страдание на плода (например при преносване или друга причина). В България е прието да се правят ежедневни записи от датата на термина до раждането. Трябва да се подчертае, че този тест показва състоянието на бебето към момента на записа.

40 гестационна седмица  

Термин

Очаквайте всеки миг момента, в който ще Ви изтекат водите и контракциите ще зачестят. Предстои раждане. Ако то се забави, след термина се правят ежедневни записи на тоновете на бебето. Също Ултразвук и Доплерово изследване, с честота, която се преценява от наблюдаващия акушер-гинеколог. Преносването може да продължи до 2 седмици след определения термин. В тази ситуация преценката и поведението на наблюдаващия Ви лекар са изключително важни, тъй като биологичното преносване може много сериозно да навреди на бебето Ви и дори да доведе до фатален изход.

Винаги се консултирайте със специалист, за да бъде бременността Ви спокойна и раждането успешно и щастливо.