Следкръвоизливни анемии

Какво са следкръвоизливните анемии?

Следкръвоизливните анемии, представляват анемични състояния, които се дължат на загуба на вътресъдов обем.

Причните, които могат да доведат до следкръвоизливна анемия са травми, оперативни интервенции, при които има загуба на голямо количество кръв, кървене от гастроинтестиналния тракт, маточно кървене, извънматочна бременност и др.

Следкръвоизливните анемии биват два основни вида:

  • Остра следкръвоизливна анемия
  • Хронична следкръвоизливна анемия

Остра следкръвоизливна анемия

Към следкръвоизливни анемии принадлежи остра следкръвоизливна анемия.

Този вид анемия възниква след масивна кръвозагуба. Причини са външни травми или кървене от вътрешни органи водещи до загуба на кръвен обем.

Патогенезата показва, че в първите часове след кръвоизлива липсват данни за анемия, анемията се проявява едва след 1-2 дни когато кръвният обем започне да се възстановява за сметка на постъпилата от съдовете тъканна течност. Острата следкръвоизливна анемия спада към регенераторните анемии – ан четвъртия-петия ден след кръвозагубата е налице интензивна продукция на еритроцити под действие на еритропоетина, в костния мозък се увеличава броя на еритробластите, а в периферната кръв тази засилена еритропоеза се демонстрира с ретикулоцитоза. Следкръвоизливната анемия спада към групата на хипохромните анемии ткт е налице ускорено еритрообразуване с недостатъчна хемоглобинизация.

Клинично се проявяват с картината на хиповолемия, а при рязка загуба на над 30% от кръвния обем може да се стигне до циркулаторен шок.

Макроскопски при смърт настъпила поради масивна кръвозагуба се забелязва подчертана бледост на кожата, лигавиците и вътрешните органи, кръвта е течна, ако анемията е поради вътрешен кръвоизлив може да се открие голямо количество изляла се кръв в дадена телесна кухина. Обикновено трудно се открива кървящия съд поради неговото колабиране.

Хронична следкръвоизливна анемия

Към следкръвоизливни анемии принадлежи хронична следкръвоизливна анемия.

Причини за хронична следкръвоизливна анемия са често повтарящи се, необилни кръвозагуби най-често от гастроинтестиналния тракт, бъбреците, матката и други органи.

Клиниката е на хроничен недостиг предимно на желязо и смутени оксидативни процеси.

Макроскопски картината е отговаря на патоанатомичната характеристика на анемиите. Микроскопски в кръвна натривка се откриват ретикулоцитоза, анизоцитоза, пойкилоцитоза, телца на Хоуел Жоли и пръстени на Кабо, шизоцити. Еритроцитите са малки, хипохромни (с малко количество хемоглобин).

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова