Ангиография на черен дроб

Ангиография на черен дроб

Ангиография на черния дроб е рентген-контрастно изследване, визуализиращо пространството в на чернодробните кръвоносните съдове.

Чернодробните първични и вторични тумори са с богата артериална циркулация. Наличието на съдови аномалии и заболявания могат да бъдат открити с инжектирането в чернодробната артерия на контрастен материал.

Ангиографията демонстрира съдовата анатомия извън черния дроб и дава възможност на хирурга да прецени съдовата мрежа на черния дроб и настъпилите изменения в неговата структура.