Клинична патология при вродени аномалии на гърдата

Какво са вродени аномалии на гърдата?

Вродени аномалии на гърдата представляват рядко срещани състояния.

Към тази група спадат вродената хипо – и аплазия, макромастията, полимастията и полителията, акцесорната гърда, вроденото придърпване на зърното. По-голямата част от тези аномалии са без клинично значение.

Вродено придърпване на зърното

Вроденото придърпване на зърното е една от вродените аномалии на гърдата, която заема особено място, тъй като може да създаде съществени затруднения през периода на кърмене или да симулира картината на карцином на гърдата с ретракция на мамилата.

Акцесорна гърда

Акцесорната гърда, разположена в аксиларната област също може да създаде диагностични трудности с оглед туморни процеси или метастази в аксиларните лимфни възли. Всички болести засягащи нормалната жлеза могат да засегнат и допълнителната гърда.

Аномалии в развитието на гърдата могат да се наблюдават и при заболявания, свързани с хормонален дисбаланс:

  • синдром на Търнър
  • агенезия на яйчниците
  • вродена надбъбречна хиперплазия

Поради липса на стимулация нормалният паренхим на гърдата не претърпява по-нататъшно развитие.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова