Аномалии на зърната на млечните жлези

Аномалии на зърната на млечните жлези

Аномалии на зърната на млечните жлези: промени в чувствителността, отклонения от външния вид и текстура на зърната, включително отделянето на кръв или други секрети. Тук се отнасят също и нарушения или структурни дефекти, които могат да повлияят функцията на зърната при жени (кърменето). Тъй като е обичайно женските гърди да са асиметрични, то различията във външния вид на зърната (форма, размер или цвят) не се считат за деформация.

Аномалиите на зърната на млечните жлези може да се дължат на:

  • Вродени аномалии
  • деформации и хромозомни аберации – делеция на 2q хромозома, синдром на Кеннеркнехт (Kennerknecht syndrome), синдром на Ван Ук-Гръмбах (Van Wyk-Grumbach syndrome)
  • Болести на ендокринната система
  • разстройства на храненето и на обмяната на веществата – Синдромът Ахумада-Дел Кастило (Ahumada-Del Castillo Syndrome)
  • Новообразувания – рак на гърдата (карцином, папилом), медуларен карцином, метапластичен карцином, микропапиларен карцином, локално напреднал рак на гърдата
  • Други – болест на Зускас (Zuskas Disease)