anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative

covid-19-5073808_640_medipro

anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative

LOINC 94505-5
Кратко наименование anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative
Пълно наименование на теста anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative (количествен)
Мерни единици AU/mL
Методика Хемилуминисценция
Други имена количествено определяне на IgG антитела към SARS-CoV-2
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма
Референтни стойности 12,0-15,0

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Информация за лекари

Информация за партьори