Ангиография на бял дроб Пулмоангиография

Ангиография на бял дроб (пулмоангиография)

Ангиография на белия дроб се нарича пулмоангиография (пулмонална ангиография) и представлява рентгеново изследване с контрастна материя, визуализиращо пространството в белодробните съдове. Използва се най-вече за диагностика на белодробна (тромбо)емболия (БТЕ).

Конвенционална пулмоангиография

Използва се рядко, когато другите диагностични методи са неинформативни и е налице висока клинична вероятност за белодробна тромбоемболия (БТЕ). Изследването е свързано и с малък риск за тежки усложнения.

Хелиева (спирална) пулмонална ангиография (КТ-ПАГ)

Провежда се с инжектиране на контрастно вещество във вена на ръката и е метод на избор за много медицински инструкции днес. Позволява изпълнение едновременно на ангиография на белите дробове и на вените на долните крайници в рамките на едно изследване, без прилагане на допълнително количество контрастна материя.

Заместването на единичните детекторни компютърни томографи с мултидетекторни увеличи степента на диагноза на БТЕ в областта на субсегментните разклонения. Мултидетекторната КТ след ЕКГ-синхронизация позволява и оценка на функцията на дясната камера на сърцето. Компютър-томографското изследване е важно за изключване на друга патология в гръдния кош, която се проявява със симптоматика на БТЕ.