Клинична патология при белодробна ателектаза

Какво е белодробна ателектаза?

Белодробната ателектаза се състои от белодробен колапс, придружен от хиповентилация. Тя може да засегне лоб, сегмент или целия бял дроб, което води до намаляване на съотношението вентилация/перфузия. Белодробната ателектаза е известна още като ателектатична пневмопатия, транзиторен респираторен дистрес синдром, респираторен дистрес синдром тип II. Тя е по-голяма при седалищни предлежания, недоносени и родените с цезарово сечение.

Анатомията и физиологията на новородените се различават в много отношения от тези на възрастните. При новородените ателектазата е по-честа, тъй като белодробният паренхим все още не е напълно оформен, претърпявайки ремоделиране, което ще финализира развитието на капилярите и алвеолите.

Етиология

При недоносените новородени фактори, които могат да допринесат за развитието на белодробна ателектаза, включват незрялостта на белодробния паренхим, високото самозадоволяване на гръдната кухина и дефицитът на сърфактант. Това са само част от причините, поради които белодробните заболявания са доста често срещани при недоносените новородени и са основната причина за смърт в неонаталния период.

Най-честите причини за ателектаза в неонаталния период са респираторен дистрес синдром, бактериална пневмония, аспирационен синдром, гастроезофагеален рефлукс, бронхопулмонална дисплазия, плеврален излив и пневмоторакс. Следователно, за да се установи причината за белодробна ателектаза при новородени, е важно клиничните данни да бъдат оценени заедно с рентгенологичните находки.

Механичната вентилация, използвана при недоносени новородени, както и при тези със синдром на респираторен дистрес на новороденото или заболяване на хиалинната мембрана, също е допринасящ фактор за развитието на ателектаза, особено при неправилно поставяне на ендотрахеалната тръба. В такива случаи дисталната част на ендотрахеалната тръба може да влезе в десния бронх, който е по-вертикален от левия бронх, което води до избирателна интубация и предотвратяване на вентилация на контралатералния бял дроб, при което ателектазата може да се развие поради хиповентилация или натрупване на секреция. Следователно трябва да се обърне внимание на правилното позициониране на ендотрахеалната тръба, главно на дълбочината, на която е поставена. Движението на главата на новороденото може да доведе до неправилно поставяне на ендотрахеалната тръба. Ендотрахеалната тръба се движи каудално, когато шията е огъната и краниално, когато шията е разширена, което потенциално води до екстубация или селективна интубация на един от белите дробове, механизъм, който може да се появи дори по време на позиционирането на новороденото за процедури.

Клинична картина

При пациенти с ателектаза физическите резултати обикновено са неспецифични и зависят от степента на засегнатата област. Клинично белодробна ателектаза се характеризира с наличие на дихателна недостатъчност, която се проявява веднага след раждането. Такива пациенти могат да представят различни симптоми, включително цианоза, кашлица и учестено дишане.

Патологични характеристики

Макроскопски се установява, че белите дробове не изпълват гръдната кухина, а едва 1/3 до 1/2 от нея. Те са синкавочервени, с изключение на тясна розова ивица по-предните ръбове, които са подчертано остри. Микроскопски установяват се масивни ателектатични полета, които се редуват с частично разгърнат паренхим, липсват хиалинни мембрани и аспирирани материи.

Усложненията, които могат да се наблюдават при това състояние са пневмонии, емфизем и пневмоторакс при провеждане на реанимационните мероприятия.