Азотемия

[lwptoc depth=“2″]

Азотемия

Азотемия – повишено съдържание на остатъчен азот в кръвта (урея, креатинин, пикочна киселина, пуринови съединения, индикан, парааминохипурова киселина и др.), характеризиращо се със затруднена азототделителна функция на бъбреците и наличие на остра или хронична бъбречна недостатъчност и нарушена хомеостаза.

Заболявания, при които симптомът е решаващ:
 • Хронична бъбречна недостатъчност, уремия
Заболявания, при които симптомът е определящ:
 • Бъбречна поликистоза
 • Грануломатоза (синдром) на Вегенер
 • Иктеро-хеморагична лептоспироза (болест на Вайл – Василев)
 • Остро отравяне с живак
 • Тромботична тромбопенична пурпура (болест на Moschcowitz)
 • Хеморагичен пулмо – ренален синдром (синдром на Гудпасчър)
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром
 • Холера
 • Хроничен пиелонефрит
Заболявания, при които симптомът е съществен:
 • Амилоидоза на бъбреците
 • Диабетна гломерулосклероза
 • Дисеминиран лупус еритематодес
 • Злокачествена хипертония
 • Лупусна нефропатия
 • Нефрит на Шонлайн-Хенох
 • Нефропатия на бременността (прееклампсия)
 • Остра бъбречна недостатъчност (фаза на полиурия)
 • Остра дилатация (парализа) на стомаха
 • Остро отравяне с олово (сатурнизъм)
 • Остро отравяне с тетрахлорметан
 • Остър панкреатит
 • Хронично отравяне с тетрахлорметан
Заболявания, при които симптомът е несигурен:
 • Доброкачествена лептоспироза (водна треска)
 • Илеус
 • Исхемичен колит
 • Нодозен панартериит
 • Остра надбъбречна недостатъчност (синдром на Уотърхаус – Фридериксен)
 • Остър волвулус на стомаха
 • Остър ентерит (ентероколит)
 • Остър перитонит
 • Остър холангиохепатит
 • Пурпура на Шонлайн – Хенох
 • Рак на папила Фатери
 • Склеродермия