Болево усещане

Болево усещане

Oпределя се като неприятно сетивно или емоционално преживяване, свързано с действително или потенциално тъканно увреждане. Болката е субективно усещане. Това означава, че ако двама души имат една и съща причина за възникнала болка, ще я изпитват в различна степен.

Болево усещане може да се причини от:

  • Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан – ревматична полимиалгия, фибромиалгия.
  • Психични и поведенчески разстройства – хипохондрия, депресия, хистерия.
  • Болести на нервната система – диабетна невропатия, алкохолна невропатия, фантомна болка, фамилна дизавтономия.
  • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделния нарушения, включващи имунния механизъм –
  • злокачествена анемия, сърповидно-клетъчна анемия.
  • Инфекциозни и паразитни болести – сифилис.
  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини – фрактури, луксации, травма, отравяния.
  • Болести на храносмилателната система – болест на Крон (Crohn’s disease), запек, анална фисура.
  • Болести на органите на кръвообращението – хемороиди.
  • Други – претоварване на мускулите.