Болезнена пронация (Сублуксация на главата на лъчевата кост)

[lwptoc depth=“1″]

Болезнена пронация (Сублуксация на главата на лъчевата кост)

Луксацията представлява пълно разместване на ставните повърхности на дадена става. Луксацията на главата на лъчевата кост може да е вродена или придобита (травматична). Най-често се среща травматичната сублуксация на главата на лъчевата кост при деца, известно като болезнена пронация.

От какаво се причинява?

Болезнената пронация (pronation dolorosa) има характерен травматичен механизъм. Тя се получава когато воденото за ръка дете бива дръпнато рязко от възрастния, в опита му да го предпази от падане или някаква опасност.

Какви са болестните промени?

Промените, които настъпват при сублуксацията са трудно забележими дори на рентгенографията. Те са основно в травматичното разтягане на ставната капсула, а ставните повърхности са незначително разместени.

Какви са симптомите?

При началото на състоянието, когато действа силата, детето извиква или се разплаква от почувстваната болка. Движенията в ставата са блокирани. Положението на предмишницата е характерно – тя е леко свита и доближена до тялото на детето, то често я придържа с другата ръка.

Как се поставя диагноза?

Основно за поставяне на диагнозата е снемането на подробна анамнеза за характерното за този вид травма въздействие върху горния крайник. Важни са огледът и палпацията на засегнатия крайник.

С какво може да се обърка?

Прави се диференциална диагноза с други травматични увреди в тази област. Важно е да не се пропусне фрактура и за целта е препоръчително да се направи рентгенова снимка.

Как се лекува?

Извършва се наместване на ставата, а ако има опасност от рецидив се прави и имобилизаця за 20 дни с гипсова шина.

Как да се предпазим?

Препоръките в това отношение са към родителите. Те трябва да избягват грубото дърпане на детето и да предвиждат евентуални опасности, за да не се налага екстрена намеса в последния момент.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Добре е няколко месеца след възникване на травмата детето да бъде водено за другата ръка, за да се избегне рецидивиране на състоянието.