Бъбречни конкременти

Бъбречни конкременти медипро

Бъбречни конкременти

LOINC 14749-6
Кратко наименование Бъбречни конкременти
Пълно наименование на теста Бъбречни конкременти
Мерни единици %
Методика
Други имена Бъбречни конкременти
Материал Конкременти
Условия за транспорт и стабилност няма
Условия за пробовземане Трaнспортира се в химически чист, сух съд. Бъбречни и жлъчни конкременти
Референтни стойности няма

Какво са бъбречните конкременти?

Бъбречните конкременти, или популярно наричани камъни, се образуват в бъбреците и в пикочните пътища. Те включват различни кристални вещества и са от различни видове, в зависимост от състава си: уратни, цистинови, калциево-оксалатни, калциево-фосфатни и други.

Камъните, образувани в бъбреците, не причиняват симптоми, ако не са големи. При големи конкременти в урината има кръв, тя помътнява, отделят се подобни на парцали утайки.

Какво причиняват бъбречните конкременти?

Когато конкремент попадне в уретера, това пречи на нормалното отделяне на урина. Налягането на урината се увеличава и се стига до бъбречна криза, при която се усещат болки в кръста, по уретера и в корема. Пациентът може да усеща гадене, да повръща, а при хипертониците се повишава кръвното налягане.

По-малките камъни, с големина до около 5-6 мм, могат да се избутат от уретера и да се изхвърлят. Но по-големите камъни могат да заседнат в него. Така бъбрекът не може да се дренира и се прекъсва функцията му. Такива конкременти трябва да се ликвидират бързо, защото в противен случай бъбрекът окончателно престава да функционира.

Как се диагностицират?

За диагностициране на конкременти се извършват изследвания на кръв и урина, а след това отделените камъни се анализират за химичен състав. Извършват се също и микробиологически изследвания и посявка.

За установяване на състоянието на пациента се извършва и образна диагностика, която включва обзорна рентгенография на пикочо-отделителната система, венозна урография, компютърна томография, магнитен резонанс.