C-реактивен протеин (CRP)

[lwptoc depth=“1″]

C-реактивен протеин (CRP)

C-реактивният протеин представлява белтък нормално откриващ се в кръвната плазма. Той се синтезира в черния дроб и участва в имунната защита. Концентрациите му в кръвта зависят от възпалителната реакция в организма, тъй като синтезата на C-реактивен протеин от черния дроб се стимулира от молекулите на възпалението, наречени цитокини.

CRP се синтезира още във висцералната мастна тъкан и в коронарните съдове, но извънчернодробната синтеза не допринася за концентрацията му в серума.

Индикации и показания за изследването на CRP

Изследване на C-реактивен протеин е оправдано в следните случаи:

 • При съмнение от възпалителни, инфекциозни и неинфекциозни заболявания, тъканни увреждания. Изследването на C-реактивния протеин се използва главно за диагностика, проследяване на прогреса на заболяването, лечението и прогнозата.
 • Диагностика на интеркурентни инфекции – в хирургията, токсична терапия, дълбоки венозни тромбози, белодробна емболия
 • Диагностика на анатомично затворени инфекции
 • Злокачествени процеси
 • Следоперативно проследяване
 • Остри коронарни синдроми
 • Риск от заболяване на коронарните, мозъчните и периферни съдове (CRP-hs!)

Референтни стойности на C-реактивен протеин

CRP е стабилен протеин. Взема се материал от серум или плазма. Нахранването не влияе върху плазмената му концентрация, т.е. е от без значение за изследването.

Референтните стойности са до 5 мг/л. При възпаление нивата се покачват многократно. По-долу ще представим най-честите стойности според вида на инфекциозния агент:

 • Грам /-/ бактерии CRP над 500mg/l
 • Грам /+/ <50 mg/l (рядко под 100 mg/l)
 • Паразитни инвазии: по-слаби покачвания на концентрациите на CRP
 • Вируси и микози: слабо покачване на CRP

Фактори, които влияят на C-реактивния протеин

У здрави нивата на CRP са генетично детерминирани и зависещи от начина на живот. По-високи серумни нива се срещат у пушачи, хипертоници и обезни неспортуващи, докато у слаби и атлетични хора са по-ниски. Тютюнопушенето води до повишение на концентрациите на CRP и на други маркери на възпалението – IL-6 и sICAM-1.

Серумната концентрация на CRP не показва възрастови (10-70 г.) различия, циркадианни колебания или значими расови различия.

Клинично значение на серумния CRP

В клиничната практика C-реактивният протеин има значение за следните видове заболявания и състояния:

 • Възпалителни заболявания – инфекциозни и неинфекциозни
 • Злокачествени заболявания
 • Автоимунни заболявания
 • След хирургична намеса и друга физическа травма
 • Сърдечно-съдови заболявания
 • Метаболитен синдром – затлъстяване
 • Нарушения в съня
 • Депресия
 • Хронична умора
 • Обездвижване
 • Пушачите и маратонците – слабо покачване на CRP (тъканни увреждания)
 • Независим рисков фактор за заболяване на коронарните, мозъчните и периферни съдове, хипертонияметаболитен синдром,захарен диабет тип 2
 • Съдов рисков маркер при стари хора с деменция