CA 15-3 (Brest, BR)

marker CA-15.3_medipro

CA 15-3 (Brest, BR)

Изследването на маркера има стойност при:

  • карцином на млечната жлеза
  • метастазирали карциноми от панкреас, яйчник, дебело черво, бял дроб, стомах, матка

Неспецифично повишени стойности могат да се наблюдават при – чернодробна цироза, остри и хронични хепатити.

Референтни граници: възрастни: до 25 U/ml