Карбамазепин (Carbamazepine)

[lwptoc depth=“2″]

Карбамазепин (Carbamazepine)

LOINC
Кратко наименование Карбамазепин
Пълно наименование на теста Концентрация на Карбамазепин в серум
Мерни единици µmol/l
Методика кинетично взаимодействие на микрочастици в разтвор (KIMS)
Други имена Carbamazepine, Tegretol
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане кръв се взема преди приемане на сутрешната доза на медикамента
Терапевтичен интервал 16.92 – 50.76

Какво е Карбамазепин?

Карбамазепинът притежава антиконвулсивен, аналгетичен, седативен и антидепресивен ефект и се прилага при:

 • Епилепсия
 • Остра мания и поддържащо лечение при биполярни афективни разстройства за превенция и редукция на рецидивите
 • Синдром на алкохолна абстиненция
 • Идиопатична тригеминална невралгия и тригеминална невралгия, дължаща се на мултиплена склероза (типична и атипична). Идиопатична глософарингеална невралгия;
 • Болезнена диабетна невропатия
 • Безвкусен диабет – централен тип; полиурия и полидипсия с неврохормонален произход

Защо и кога се изследва Карбамазепин?

Мониторингът на концентрациите на карбамазепина осигуряват постигане на оптимален терапевтичен ефект, при редуциране на страничните ефекти и риска от токсичност.

Показания за провеждане на лекарствен анализ :

 • начало на лечението
 • установяване на индивидуалната ефективна концентрация и клиничния отговор на конкретната специфична доза
 • всяко промяна на дозовия режим
 • пуберитет или бременност
 • незадоволителен ефект
 • токсични прояви

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

 • кръв се взема преди приемане на сутрешната доза
 • необходимо е лекарството да е приемано поне 5-7 дни без промяна на дозата, като е спазван дозовия режим

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

За осигуряване на оптимален клиничен отговор и елиминиране на токсичност се препоръчва следната терапевтична концентрация на медикамента: 16.92 – 50.76 µmol/l

Кои са често задаваните въпроси за Карбамазепин?

Приемът на някои лекарства влияе ли върху нивата на карбамазепина?

Да. Карбамазепинът може да взаимодейства с МАО-инхибитори, кумаринови антикоагуланти, хинидин, хормонални противозачатъчни средства, доксициклин, еритромицин, олеандомицин, изониазид, верапамил, дилтиазем, фенитоин, примидон, валпроева киселина, циметидин, литий.

Информация за лекари

Информация за партьори