Церулоплазмин (Ceruloplasmin)

[lwptoc depth=“2″]

Церулоплазмин (Ceruloplasmin)

Какво е Церулоплазмин?

Церулоплазминът е мед-съдържащ ензим (фероксидаза), който играе роля в метаболизма на желязо в организма. Медта е важен минерал, който участва в регулирането на железния метаболизъм, образуването на съединителна тъкан, производството на енергия на клетъчно ниво и функцията на нервната система. Тя се абсорбира в червата и след това се транспортират до черния дроб, където се съхранява или използва за производство на различни ензими. В черният дроб медта се свързва с протеин до получаване на церулоплазмин и се освобождава в кръвния поток. Около 95% от медта в кръвта е свързана с церулоплазмин.

Защо се изследва Церулоплазмин?

За да се измери количеството на церулоплазмин в кръвта;

Кога се изследва Церулоплазмин?

Когато са налице симптоми, за които лекуващия лекар предполага, че може да се дължат на болестта на Уилсън или по-рядко, на дефицит на мед; Когато е необходимо проследяване при вече поставена диагноза.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взeма се венозна кръв от която се отделя серум. Сутрин до 10:00ч. на гладно. Задължително се записва ЕГН. Изисква се информация за прием на медикаменти, съдържащи мед и желязо.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Нивата на церулоплазмин не са диагностично специфични за определено състояние и обикновено се оценяват заедно с тестове за измерване на мед в кръв и в 24 часова урина.

Болестта на Уилсън е рядко наследствено заболяване, свързано с излишък и натрупване на мед в черния дроб, мозъка и други органи. Церулоплазминът в кръвта е понижен. Признаци и симптоми на заболяването:

  • Анемия
  • Гадене, коремна болка
  • Жълтеница
  • Умора, промени в поведението
  • Тремор, дистония
  • Затруднено ходене и / или преглъщане

-Церулоплазминът също е нисък при синдрома на Менкес.

-Намалени церулоплазмин и мед в кръвта и повишени нива на мед в урината насочват към болестта на Уилсън.

-Около 5% от хората с болестта на Уилсън имат неврологични симптоми и нормални нива на церулоплазмин както и до 40% от тези с чернодробни симптоми.

-Церулоплазминът и/или медта в кръв и урина са ниски при дефицит на мед в организма.

-Всички причини, които са свързани с нарушена доставка на мед или с нарушения в метаболизма на медта е възможно да повлияят кръвното ниво на церулоплазмин.

Кои са често задаваните въпроси за Церулоплазмин?

Трябва ли церулоплазмин да се изследва профилактично? Измерването на церулоплазмин не е рутинен, а специализиран тест, който не се предлага от всяка лаборатория. Назначава се от лекар при заподозрян проблем с медния метаболизъм.

Информация за лекари

Някои фактори могат да повлияят на интерпретация на теста и способността да се диагностицират болестта на Уилсън или дефицит на мед. Това са:

  • Церулоплазминът е реагент на острата фаза. Той често се повишава, когато има възпаление, тежка инфекция, увреждане на тъканите, а може да се увеличи и при някои видове рак.
  • Церулоплазминът може да се увеличи по време на бременност, при използването на естрогенсъдържащи орални контрацептиви, лекарства като карбамазепин, фенобарбитал и валпроева киселина.

Синдромът на Менкес представлява генетично заболяване, което е познато още като болест на къдравите коси. Генетичният дефект пречи на резорбирането на приетата с храната мед от чревната лигавица. При синдрома на Менкес косата е чуплива и се къса много лесно. Заболяването причинява прогресивно нарушаване на мозъчната дейност и артериални промени, които се проявявват още в ранна детска възраст.

Информация за партьори

Тест Болест на Wilson Медна токсичност Болест на Menkes (Kinky Hair Syndrome) Дефицит на мед
Мед в серум Low but may be normal High Low Low
Свободна мед в серум High High Low Low
Церулоплазмин Low but may be normal High Low Low
Мед в урината Very high High Low Low
Мед в черния дроб* Положителен, но в зависимост от мястото на пробата, може да бъде отрицателен High or normal Low Low

*Отлагането на мед в черния дроб е често неравномерно разпределено и невинаги може да бъде доказано в проба.