Chlamydophila pneumoniae IgG

[lwptoc depth=“2″]

Chlamydophila pneumoniae IgG

LOINC 51806-8
Кратко наименование Chlamydophila pneumoniae IgG
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу хламидия пневмоние (Chlamydophila pneumoniae)
Мерни единици Ratio; полуколичествен тест
Методика хемилуминесцентен тест (CLIA)
Други имена anti-Chlamydophila pneumoniae IgG immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен

Какво е Chlamydophila pneumoniae IgG?

Chlamydophila pneumoniae е облигатна вътреклетъчна бактерия, която причинява инфекции на долните дихателни пътища – пневмонии и бронхити при всички възрастови групи. Заразяването става по въздушно-капков път. Инкубационен период 1-2 седмици.

Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Chlamydophila pneumoniae е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици), бързата и точна диагностика е от изключително значение. Класическите методи на изолиране и идентификация изискват повече от 7 дни. За серологичната диагностика се използва определянето на IgM и IgG антитела.
Поради факта че повечето възрастни индивиди имат антитела срещу причинителите от една или няколко предишни инфекции, изследването на IgG антитела е недостатъчно за поставяне на диагнозата.Необходимо е да се изследват и двата вида антитела.