Бърз тест касета за COVID-19 IgG/IgM

[lwptoc depth=“2″]

Бърз тест касета за COVID-19 IgG/IgM

LOINC 94503-0
Кратко наименование Бърз тест касета за COVID-19
Пълно наименование на теста Бърз тест касета за COVID-19 IgG и IgM антитела
Мерни единици няма
Методика имунохроматографска
Други имена няма
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма
Референтни стойности Отрицателен; положителен

Какво е Бърз тест касета за COVID-19 IgG/IgM?

Коронавирусите са РНК вируси с обвивка, които са широко разпространени сред хора, други бозайници и птици, и които причиняват респираторни, чревни, чернодробни и неврологични заболявания. Известно е, че седем вида коронавируси причиняват заболяване при хората. Четири вируса – 229E, OC43, NL63 и HKU1 – са разпространени и обикновено причиняват симптоми на обикновена настинка при имунокомпетентни индивиди.
Другите три щама – коронавирусът на тежкия остър респираторен синдром (SARS-CoV), коронавирусът на близкоизточния респираторен синдром (MERS-CoV) и новият коронавирус от 2019 г. (COVID-19) са зоонозни по произход и понякога са свързани с фатално заболяване. IgG и IgM антителата срещу Новия коронавирус от 2019 г. могат да бъдат открити още 2-3 седмици след експозицията. IgG остават положителни, но нивото на антителата спада с течение на времето.

Взима се венозна кръв. Изследването може да се извърши от цяла кръв, серум или плазма. Материал за този тест се взима през целия ден. Изследването представлява имунохроматографски тест за бързо, качествено и диференциално откриване на IgG и IgM антитела към Новия коронавирус от 2019 г. при хора. Този тест дава само предварителен резултат. Резултата се изписва като положителен или отрицателен за IgG и IgM антитела. Всяка проба, реагирала при този бърз тест за COVID-19 IgG/IgM, трябва да бъде потвърдена с алтернативен метод (методи) за изследване и клиничните находки.

Информация за лекари

Същност на изследването

Касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) представлява имунохроматографски тест в твърда фаза за бързо, качествено и диференциално откриване на IgG и IgM антитела към Новия коронавирус от 2019 г. в цяла кръв, серум или плазма от хора. Този тест дава само предварителен резултат. Следователно всяка проба, реагирала при касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма), трябва да бъде потвърдена с алтернативен метод (методи) за изследване и клиничните находки.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) може да се използва с цяла кръв, серум или плазма.
  • Отделете серума или плазмата от кръв възможно най-скоро, за да избегнете хемолиза. Използвайте само чисти, нехемолизирани проби
  • Изследването трябва да се извърши веднага след вземането на пробата. Не оставяйте пробите на стайна температура за продължителни периоди. Пробите от серум и плазма могат да се съхраняват при 2 до 8°C до 3 дни. За дългосрочно съхранение пробите трябва да се държат под -20°C. Цялата кръв, взета чрез венепункция, трябва да се съхранява при 2 до 8°C, ако тестът ще бъде извършен в рамките на 2 дни след вземането. Не замразявайте проби от цяла кръв. Цялата кръв, взета чрез убождане на пръста, трябва да се изследва незабавно
  • Доведете пробите до стайна температура преди изследването. Замразените проби трябва да бъдат напълно размразени и разбъркани добре преди изследването. Пробите не трябва да се замразяват и размразяват многократно
  • Ако проби трябва да се изпращат, те трябва да бъдат опаковани в съответствие с местните разпоредби, отнасящи се до транспортиране на етиологични агенти

Клинични характеристики – информация от производителя!

Бързият тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) е оценен с 113 кръвни проби, получени от пациенти, проявяващи пневмония или респираторни симптоми. Резултатите са сравнени с RT-PCR или клинична диагноза (включително компютърна томография на гръден кош и клинични признаци и т.н.) от „Диагностика и лечение на нова коронавирусна пневмония“.

По отношение на теста за IgM резултатите спрямо RT-PCR:

По отношение на теста за IgG е отчетен процента положителни проби на 36-те от 113 пациенти през периода на възстановяване от заболяването:

  • Чувствителността на теста за IgM е 87,9% (87/99), а специфичността е 100% (14/14) в сравнение с RT-PCR.
  • Чувствителността на теста за IgG е 97,2% (35/36) през периода на възстановяване от заболяването, а специфичността е 100% (14/14).