ДКК

ДКК

Какво е ДКК?

Под понятието Диференциална kръвна kартина се разбира микроскопското изброяване на видовете бели кръвни клетки (левкоцити).

Те се делят на следните групи :

  • неутрофилно
  • базофилно и еозинофилно гранулирани левкоцити
  • лимфоцити
  • моноцити

При излседването се определят съотношението на клетките в проценти, тяхната морфология и степен на зрялост. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси.
Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Интерпретацията на резултатите от ДКК е правилно само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързано с редица други показатели на кръвта. Съвременните хематологични анализатори извършват този тест автоматично с помощта на лазерна технология.
Резултатите от автоматично изработено ДКК са основание за извършване на микроскопското изследване. Важно е да се отбележи, че автоматичното ДКК от т.н.(3-DIFF) масово разпространени броячи е само ориентировъчно и крие риск от пропускане на редица заболявания – алергии, паразитози, инфекциозна мононуклеоза, левкози.

Резултатите от автоматично изработено ДКК могат да бъдат основание за извършване на микроскопското изследване. Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси. Интерпретацията на резултатите от ДКК е правилнa само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързанa с редица други показатели на кръвта. Тя трябва да се извършва от лекар.