Доброкачествени мезенхимни тумори

Доброкачествени мезенхимни тумори

Какво е доброкачествен мезинхимен тумор?

Доброкачествените мезенхимни тумори са по-чести от доброкачествените тумори на костите. Те могат да се появят на почти всяко място, както във, така и между мускулите, сухожилията, нервите и кръвоносните съдове. Тези тумори се различават значително по отношение на външния си вид и поведението. Някои тумори могат да бъдат доста агресивни. Инвазията на близките тъкани увеличава вероятността от непълно изрязване и възможността туморът да рецидивира.

Сред най-често срещаните тумори, които могат да бъдат класифицирани като доброкачествени мезенхимни тумори са:

  • фибром
  • липом
  • хиберном
  • хондром
  • остеом
  • рабдомиом
  • хемангиом
  • миксом
  • лейомиом
  • лимфангиом

Един от най-важните фактори при класифицирането на тумора като доброкачествен или злокачествен е неговият инвазивен потенциал. Ако туморът няма способността да нахлува в съседните тъкани или да се разпространява на отдалечени места чрез метастази, тогава той е доброкачествен, докато инвазивните или метастазиралите тумори са злокачествени. Поради тази причина, доброкачествените тумори не се класифицират като рак. Доброкачествените тумори растат в затворена област, обикновено капсулирана във фиброзна съединителна тъкан.

Доброкачествените мезенхимни тумори обикновено растат по-бавно от злокачествените тумори. Въпреки че доброкачествените тумори представляват по-малък риск за здравето, отколкото злокачествените тумори, те могат да бъдат животозастрашаващи в определени ситуации. Има много общи характеристики, които се отнасят както за доброкачествени, така и за злокачествени тумори, но понякога един вид може да показва характеристики на други. Например, доброкачествени мезенхимни тумори са предимно добре диференцирани, а злокачествените тумори често са недиференцирани. Въпреки това могат да се появят недиференцирани доброкачествени тумори и диференцирани злокачествени тумори. Въпреки че доброкачествените тумори по принцип растат бавно, са документирани случаи на бързо растящи доброкачествени тумори.

Доброкачествените мезенхимни тумори обикновено не рецидивират локално и ако го направят, рецидива е неразрушаващ и почти винаги лесно се лекува чрез пълна местна ексцизия. Морфологично доброкачествените лезии, които са изключително редки, могат да доведат до отдалечени метастази, които не могат да бъдат предсказани въз основа на рутинна, съвременна хистологична оценка.

Доброкачествените мезенхимни тумори са доста чести и се лекуват само с операция. Преди 70-те години хирургичната намеса е основната терапия за злокачествени тумори на меките тъкани и повечето пациенти с тумори от висок клас имат лоша прогноза и значителна смъртност. От средата на 70-те години радиационната терапия, химиотерапията и напредналите хирургични техники спомогнаха да се увеличи дългосрочната преживяемост и да се намали необходимостта от аблативна хирургия.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова