Доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза

Какво е доброкачествена простатна хиперплазия?

Доброкачествената простатна хиперплазия, известна още като доброкачествена простатна хипертрофия, е хистологична диагноза, характеризираща се с пролиферация на клетъчните елементи на простатата. Клетъчното натрупване и разширяването на жлезите може да е резултат от епителна и стромална пролиферация, нарушена предварително програмирана клетъчна смърт (апоптоза) или и двете.

Доброкачествената простатна хиперплазия включва стромални и епителни елементи на простатата, възникващи в периуретралната и преходната зона на жлезата. Предполага се, че хиперплазията води до уголемяване на простатата, което може да ограничи притока на урина от пикочния мехур.

Заболяването се счита за нормална част от процеса на стареене при мъжете и е хормонално зависим от производството на тестостерон и дихидротестостерон. Приблизително 50% от мъжете демонстрират хистопатологична доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза на възраст 60 години.

Епидемиология

Доброкачествената простатна хиперплазия е често срещан проблем, който засяга качеството на живот при приблизително една трета от мъжете над 50 години. Състоянието е хистологично очевидно при до 90% от мъжете на възраст 85 години. В световен мащаб приблизително 30 милиона мъже имат симптоми, свързани със състоянието.

Разпространението при бели и афро-американски мъже е подобно. Въпреки това, състоянието има тенденция да бъде по-тежко и прогресиращо при афро-американските мъже, вероятно поради по-високите нива на тестостерон, активността на 5-алфа-редуктазата, експресията на андрогенните рецептори и активността на растежния фактор при тази популация. Повишената активност води до повишен процент на хиперплазия на простатата и последващо уголемяване и последствията от нея.

Етиология

Повечето експерти смятат, че андрогените (тестостерон и свързани хормони) играят разрешаваща роля в развитието на доброкачествена хиперплазия на простатата. Това означава, че андрогените трябва да присъстват за възникването й, но не е задължително да причинят директно състоянието.

Дихидротестостеронът, метаболит на тестостерона, е критичен медиатор на растежа на простатната жлеза. Той се синтезира в простатата от циркулиращия тестостерон чрез действието на ензима 5 алфа-редуктаза, тип 2. Дихидротестостеронът може да действа по автокринен начин върху стромалните клетки или по паракринен начин чрез дифузия в близките епителни клетки. И при двата типа клетки, хормонът се свързва с ядрени андрогенни рецептори и сигнализира транскрипцията на растежни фактори, които са митогенни към епителните и стромални клетки.
Той е десет пъти по-мощен от тестостерона, тъй като се отделя от андрогенния рецептор по-бавно. Значението на дихидротестостеронът за предизвикване на нодуларна хиперплазия се подкрепя от клинични наблюдения, в които инхибитор на 5 алфа-редуктаза като финастерид се дава на мъже с това състояние.

Тестостеронът насърчава пролиферацията на простатата, но сравнително ниски нива на серумен тестостерон са открити при пациенти с доброкачествена хиперплазия на простатата. Едно малко проучване показа, че медицинската кастрация понижава нивата на серумния и простатен хормон неравномерно, като има по-малък ефект върху нивата на тестостерон и дихидротестостерон в простатата.

Доброкачествената простатна хиперплазия е заболяване, свързано с възрастта. Теория за стареене и недопускане на натрупване предполага, че развитието на доброкачествена простатна хиперплазия е следствие от фиброза и отслабване на мускулната тъкан в простатата. Мускулната тъкан е важна за функционалността на простатата и осигурява силата за отделяне на течността, произведена от простатните жлези. Въпреки това, многократните контракции и дилатации на миофибрите неизбежно ще причинят наранявания и нарушени миофибри.
Миофибрите имат нисък потенциал за регенерация. Следователно, колагеновите влакна трябва да се използват за заместване на наранени миофибри. Подобни неправилни поправки правят мускулната тъкан слаба във функционирането и течността, отделяна от жлезите, не може да бъде секретирана напълно. Тогава натрупването на течност в жлезите увеличава съпротивлението на мускулната тъкан по време на движенията на контракциите и дилатациите и все повече и повече миофибрите ще бъдат разрушени и заменени от колагенови влакна.

Клинична картина

Доброкачествената простатна хиперплазия е най-честата причина за симптомите на долните пикочни пътища. Те включват необходимостта от често уриниране, събуждане през нощта за уриниране, неволно уриниране, включително неволно уриниране през нощта, или инконтиненция (изтичане на урина след силна внезапна необходимост от уриниране). Може да се наблюдава и колебание на урината (забавяне между опитите за уриниране и потока, който действително започва), слаб поток на урината, напрежение към празнота, усещане за непълно изпразване и неконтролируемо изтичане след края на уринирането. Тези симптоми могат да бъдат придружени от болка в пикочния мехур или болка при уриниране, наречена дизурия.

Обструкцията на изхода на пикочния мехур може да бъде причинена от доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза. Симптомите са коремна болка, непрекъснато усещане за пълен пикочен мехур, често уриниране, остро задържане на урина (невъзможност за уриниране), болка по време на уриниране (дизурия), проблеми със започване на уриниране (колебание на урината) и ноктурия.

Патологични характеристики

Доброкачествената простатна хиперплазия е истински хиперпластичен процес (Фигура 1). Хистологичните проучвания документират увеличение на броя на клетките. Проучванията показват, че повечето от ранните периуретрални възли имат чисто стромален характер. За разлика от тях, най-ранните възли на преходната зона представляват пролиферацията на жлезиста тъкан, която може да бъде свързана с действително намаляване на относителното количество строма.
През първите 20 години от развитието си болестта може да се характеризира предимно с увеличен брой възли, а последващият растеж на всеки нов възел обикновено е бавен. Тогава настъпва втора фаза на еволюция, при която има значително увеличение на големите възли. В първата фаза жлезистите възли са по-големи от стромалните възли. Във втората фаза, когато размерът на отделните възли се увеличава, размерът на жлезистите възли ясно преобладава.

Има значителен плеоморфизъм в стромално-епителни съотношения в резецирани тъканни образци. Изследванията от предимно малки резецирани жлези показват преобладаване на фибромускулна строма. По-големите жлези, предимно тези, отстранени чрез енуклеация, показват предимно епителни възли. Въпреки това, увеличението на стромално-епителните съотношения не означава непременно, че това е „стромална болест“, пролиферацията на строма може да се дължи на „епителна болест.“

Независимо от точния дял на епителните и стромалните клетки в хиперпластичната простата, няма съмнение, че гладката мускулатура на простатата представлява значителен обем на жлезата. Въпреки че клетките на гладката мускулатура в простатата не са описани в голяма степен, вероятно техните контрактилни свойства са подобни на тези, наблюдавани в други органи на гладката мускулатура.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова