Клинична патология на доброкачествени тумори на бъбреците

Какво са доброкачествени тумори на бъбреците?

Бъбречните тумори представляват маса от необичайно нарастващи клетки. Те могат да бъдат доброкачествени или злокачествени.

Етиология

През последните години повечето от доброкачествени тумори на бъбреците са безсимптомни. С други думи, те се откриват „случайно“, докато се оценява несвързан проблем. Тези малки тумори могат да се появят с тънки следи от кръв в урината (микроскопична или макроскопична). По-големите тумори могат да причинят компресия, разтягане на структури в близост до бъбреците, водещи до болка в областта на корема или гърба.

Доброкачествените тумори на бъбреците имат неконтролиран клетъчен растеж, но без никаква инвазия в нормалните тъкани и без никаква способност да се разпространяват в отдалечени части на тялото.

Патологически характеристики

Широк спектър от доброкачествени бъбречни неоплазми при възрастни показва характерна онтогенност, хистология и туморна биология. Доброкачествените бъбречни тумори се класифицират в бъбречноклетъчни тумори, метанефритни тумори, мезенхимни тумори и смесени епителни и мезенхимни тумори.
Изборът на доброкачествени тумори показва характерни анатомични характеристики на разпределение и изображения. Въпреки това, поради припокриване на откритията между доброкачествени и злокачествени бъбречни тумори, може да се наложи да се направи хистологична оценка, за да се установи окончателна диагноза.

Някои доброкачествени тумори на бъбреците (като ангиомиолипоми, смесени епителни и мезенхимни тумори, лейомиоми и хемангиоми) показват характерни образни резултати и регионално разпределение, които позволяват диагнозата им.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова