Доброкачествени епителни тумори

Доброкачествени епителни тумори

Какво е доброкачествен епителен тумор?

Доброкачественият тумор е маса от клетки, която няма способността да нахлува в съседната тъкан или да метастазира. Те не се разпространяват или навлизат в близките тъкани. Доброкачествените тумори обикновено имат по-бавна скорост на растеж от злокачествените тумори и туморните клетки обикновено са по-диференцирани (клетките имат нормални характеристики). Те обикновено са заобиколени от външна повърхност (влакнеста обвивка на съединителната тъкан) или остават с епитела.

Най-общата характеристика на доброкачествени епителни тумори е:

  • могат да възникнат от всички разновидности на епитела
  • нямат инфилтративен растеж
  • стромата и паренхимът им рязко се разграничават
  • базалната мембрана е запазена
  • туморният паренхим е добре диференциран и не показва клетъчен атипизъм

Доброкачествените епителни тумори се проявяват в различни варианти в зависимост от разновидността на епитела, от който водят началото си, но общо те са под форма на папилом и аденом.

Папиломи се появяват в стратифициран плоскоклетъчен епител, уротелиум и галактофорни канали. Аденомите са доброкачествени тумори на жлезистия епител (паренхимни органи с ендокринна и екзокринна секреция) и не стратифицираната лигавица на кухи органи.

Класификация на доброкачествен епителен тумор

Един от най-важните фактори при класифицирането на тумора като доброкачествен или злокачествен е неговият инвазивен потенциал. Ако туморът няма способността да нахлува в съседните тъкани или да се разпространява на отдалечени места чрез метастази, тогава той е доброкачествен, докато инвазивните или метастазиралите тумори са злокачествени.

Поради тази причина, доброкачествените тумори не се класифицират като рак. Доброкачествените тумори растат в затворена област, обикновено капсулирана във фиброзна съединителна тъкан капсула. Растежът на доброкачествените и злокачествените тумори също се различава. Доброкачествените тумори обикновено растат по-бавно от злокачествените тумори.

Въпреки че доброкачествени епителни тумори представляват по-малък риск за здравето, отколкото злокачествените тумори, те могат да бъдат животозастрашаващи в определени ситуации. Има много общи характеристики, които се отнасят както за доброкачествени, така и за злокачествени тумори, но понякога един вид може да показва характеристики на други. Например, доброкачествените тумори са предимно добре диференцирани, а злокачествените тумори често са недиференцирани. Въпреки това могат да се появят недиференцирани доброкачествени тумори и диференцирани злокачествени тумори.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова