Ехинококоза IgG – ELISA

[lwptoc depth=“2″]

Ехинококоза IgG – ELISA

LOINC 47308-2
Кратко наименование Ехинококоза IgG – ELISA
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу причинителя на ехинококоза Echinococcus granulosis
Мерни единици Ratio; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Hydatidosis IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 неопределен, >1.1 положителен