Ехография на черен дроб

 

Ехография на черен дроб

Ехографията на черния дроб е метод на образна диагностика, който използва ултразвукови вълни, които се отразяват на границата между различни по плътност структури и водят до изобразяване на структурата му в реално време.

Кога се прави ехография на черен дроб

Тя представлява неинвазивно изследване, подходящо както за началото на диагностичния процес, така и за скрининг на високорискови пациенти. Има висока чувствителност при откриването на чернодробни абсцеси, кисти, хемангиоми, първични и вторични тумори на черния дроб. Ехографията е особено полезна за проследяване проходимостта на порталното кръвообръщение на черния дроб.

Ехография по време на операция

Ехографията по време на операция (интраоперативна) открива аномалии и болестни състояния, които не са били предоперативно диагностицирани и показва съдова анатомия в паренхима на органа, улесняваща по този начин чернодробните операции и трансплантации.