Ехография на дебело черво

Ехография на дебело черво

Ехографското изследване в колопроктологията е метод с голяма информативност, особено за състоянието на таза, тазовите органи и техните взаимоотношения. Ехографията на ануса и правото черво дава възможност за локализация на патологичния процес в дълбочина до 12-15 cm.

Кога се прави ехография на дебело черво

При тумори и процеси се представя степента на инфилтрация в различните слоеве на червото, в съседните органи и лимфните възли, с възможност и за характеристика на тяхната структура. Това изследване се допълва при жени и с възможността за трансвагитално въвеждане на трансдюсера.

Посредством ехограф с насочващо устройство за пункция е възможно насоченото локализирано пунктиране и разрязване на абсцесни кухини, вземане на тънкоиглена биопсия. След травми в областта на ануса и ректума въведен през ануса трансдюсер може точно да представи дефекта на сфинктерната група на ануса.

На базата на обикновената трансанална ехография е разработен метод за пространствено триизмерно изобразяване на изследваните органи и тъкани. По този начин се постигна по-голяма точност при диагностиката на:

  • абсцесните кухини в пелвио-ректалното пространство и определяне на подхода към тях
  • фистулните ходове при парапроктит
  • определяне на взаимоотношенията им с тазовото дъно, ректалната стена и сфинктерите увеличени възпалително или туморно инфилтрирани лимфни възли
  • точно се визуализират прилежащите органи, семенни мехурчета, простата, пикочен мехур, матка, яйчници, аналният сфинктерен апарат, което позволява да се планира и провежда в адекватен обем хирургичната интервенция.