Ехография на гърдата

pectus ultrasound_mediPro

Ехография на гърдата

Ехографията на гърдата е евтин и безопасен метод за образна диагностика, който използва ултразвукови вълни, отразяващи на границата между различни по плътност структури в млечната жлеза и водещи до изобразяване на търсените обекти в реално време.

Кога се провежда ехография на млечната жлеза?

Ултразвуковото изследване на млечните жлези е основен диагностичен метод, особено при жени в млада възраст, когато преобладават доброкачествените заболявания. Ехографията позволява точната локализация на съответната патологична формация, да се определи нейната големина, да се отдиференцира дали е кистична или солидна.

Методът дава допълнителна полезна информация за наличието, броя и големината на лимфните възли в мишничната ямка и над ключицата.

Ехографията притежава висока разделителна способност – до една десета от милиметъра. Ракът на гърдата се представя като хипо- или аехогенна формация с неравни очертания, усилваща или отслабваща в различна степен сигнала дистално. Безценна помощ при намирането на солидни или кистозни формации оказва използването на Доплер приставката, даваща информация за кръвотока на съответната лезия. Ехографията позволява да се визуализират лимфните възли в мишничната ямка и по хода на подключичните артерия и вена, където хирургът няма достъп при физикалното изследване.

Ултразвуковото изследване е диагностичен метод на избор при пациентки след гръдно протезиране за установяване състоянието на останалата жлезистата тъкан. При трудно палпиращи се формации изискващи извършване на иглена биопсия, последната може да бъде подпомогната като се направи под ехографски контрол.

Ехографскотo изследване на коремни органи, с основен прицел отхвърляне или доказване наличието на чернодробни метастази, е задължителен компонент от предоперативния диагностичен алгоритъм.