Ехография

Изследване с ултразвук (ехография)

Ехографията е метод на образна диагностика, който използва ултразвукови вълни, които се отразяват на границата между различни по плътност структури и водят до изобразяване на търсените обекти в реално време.

Какво представлява ехографията?

Ултразвуковото изследване използва високочестотен звук, който се насочва от трансдюсер разположен в контакт с кожата, покрита с гел. Звукът преминава през тялото и се отразява от тъканните повърхности. Произвеждат се еха, които се улавят от същия трансдюсер и се преобразуват в сигнали.

Тъй като въздухът, костите и другите калцифицирани материи поглъщат почти целия ултразвуков сноп, той има малко значение в диагностиката на костни или белодробни заболявания. Течността е добър проводник на ултразвук, при което се изобразяват изключително добре кисти изпълнени с течност, пикочен мехур, билиарна система, плодът с неговия амниотичен сак.

Къде се използва диагностика с ултразвук?

Ехографията е съвременен метод за диагностициране на множество състояния и заболявания:

  • В кардиологията (ехокардиография) и съдовата хирургия
  • В акушерството и гинекологията – за проследяване на бременността и диагностика на заболявания в малкия таз
  • В нефрология и урология – изследване на бъбреци, пикочен мехур и др.
  • В гастроентерология
  • В ендокринология
  • В онкологията – при диагностика на различни туморни процеси (напр. Ехография на гърдата)

Предимства и недостатъци на метода

Ултразвуковата диагностика се приема за безопасен, ефективен и много гъвкав метод за образна диагностика, способен да осигури клинично приложима информация относно повечето части на тялото по бърз и евтин начин, заключва Световната Здравна Организация.

Тъй като въздухът, костите и другите калцифицирани материи поглъщат почти целия ултразвуков сноп, той има малко значение в диагностиката на костни или белодробни заболявания.

Разчитането на ехографията трябва да се направи от квалифициран ултразвуков специалист.