Ехокардиография (ЕхоКГ)

[lwptoc depth=“1″]

Ехокардиография (ЕхоКГ)

Ехокардиографията (ЕхоКГ) е метод за изследване на кръвотока, сърдечните структури и движението на клапите и сърдечния мускул. Изследването използва ултразвукови вълни, които се отразяват на границата между кръвта и по-плътните структури на сърцето и водят до изобразяване на търсените обекти в реално време. По този начин се дава възможност на кардиолога да измери размерите и да даде адекватна оценка на състоянието на сърцето и големите съдове в гръдната кухина.

Основни индикации за ехокардиография

ЕхоКГ се използва за:

 • диагностициране и определяне тежестта на клапното заболяване
 • оценка на камерната функция по време на систола и диастола
 • откриване на перикарден излив
 • диагностика и оценка на вродени сърдечни заболявания
 • установяване на източника на емболизъм
 • откриване на инфекциозен ендокардит
 • диагностика и оценка на исхемична болест на сърцето (ИБС)
 • установяване на дисекация на аортата
 • оценка на кардиомиопатии

Видове ЕхоКГ

Съвременните ЕхоКГ техники включват следните методи на изследване:

 • Едноразмерна (М-) и двуразмерна (2P-) ехокардиография. Едноразмерната ЕхоКГ е много полезна за точно определяне на фазите на сърдечния цикъл като например отварянето и затварянето на клапите. Двуразмерната ехокардиграфия е особено ценна за откриване на маси в сърдечната кухина като тромби, тумори или вегетации на инфекциозен ендокардит.
 • Трансезофагеална ЕхоКГ (ТЕЕ). Тази техника включва вкарване на ендоскоп в хранопровода, така че излъчвателя на сигнала се намира точно зад лявото предсърдие. По този начин се получават много изчистени образи на сърдечните структури. Методът е особено полезен при инфекциозен ендокардит, изследване на пациенти с дисфункция на клапни протези, вродени аномалии и системен емболизъм.
 • Доплер ЕхоКГ. Чрез този метод се установява скоростта и посоката на движението на кръвта в сърдечните кухини и големите съдове. Доплер ехографията се използва за откриване на патологичен кръвоток при аортна и митрална регургитация и за изчисляване на градиента при аортна стеноза и митрална стеноза.

ЕхоКГ стрес тест. Изследването обикновено се извършва с добутамин в покачващи се дози и дипиридамолова проба, с които може да се даде оценка на исхемичната болест на сърцето.

Какви са рисковете и усложненияте на ЕхоКГ?

Процедурата е напълно безопасна за извършване. При стрес тест комбиниран с ЕхоКГ може да се провокира стенокарден пристъп.