Епителиоиден трофобластен тумор

Какво е епителиоиден трофобластен тумор?

Епителиоидният трофобластен тумор е гестационно трофобластно заболяване с около 110 случая, описани в литературата. Това е трофобластен тумор от неопластичен хорионен тип, свързан с междинния трофобласт.

Епителиоидният трофобластен тумор за първи път се характеризира през 1998 година от лекарите Ших и Курман, които го разпознават като рядка форма на трофобластна болест, съставена от междинни трофобластни клетки с характеристики, които я отличават от трофобластния тумор от плацентата и хориокарцином. Смята се, че междинният трофобласт има фенотип, който е между този на примитивния цитотрофобласт и крайно диференцирания синцитиотрофобласт.
Въз основа на анатомичното местоположение в бременната матка, междинните трофобласти могат да се разделят на вилозни, имплантационни и хорионни подтипове. Междинният трофобласт на плацентарния хорионен тип има нодуларен модел на растеж и се смята, че е клетъчен тип на произход за лезии с подобен модел на растеж. За разлика от тях, междинният трофобласт на мястото на имплантация на плацентата има тенденция към инфилтративен растежен модел, както и неговият неопластичен контрагент, трофобластен тумор на плацентарното място.

Епителиоидните трофобластни тумори се считат за неоплазма, състояща се от междинни трофобласти от хорионен тип въз основа на хистологични характеристики, имунохистохимичен анализ и анализ на верижнополимеразна реакция.

Клинични характеристики

Епителиоидните трофобластни тумори са редки. Клинично се проявяват предимно при жени в репродуктивна възраст след предшестваща бременност. Времето от бременността до представянето варира, като отчетените интервали варират от 1 година до 18 години. Съобщава се и за случай на епителиоиден трофобластен тумор при жена в постменопауза. Приблизително една трета от случаите възникват след спонтанен аборт или мола хидатидоза и по-голямата част се появяват след бременност.
Най-често срещащият се симптом е вагинално кървене. По време на диагнозата нивата на серумния бета-човешки хорионгонадотропен хормон обикновено са повишени, но за разлика от хориокарцином, нивата обикновено не надвишават 2500 международни единици/милилитър. Прехистеректомичните клинични диагнози варират от лейомиоми до карциноми, а диагнозата на гестационната трофобластна болест често не се подозира. Въпреки че повечето случаи се срещат в матката и ендоцервикса, има съобщения за случаи, възникващи в широкия лигамент и фалопиевата тръба.

Ненормалното вагинално кървене е най-често срещащият се симптом. Нивата на бета-човешки хорионгонадотропен хормон в серума почти винаги са леко повишени.

Патологични характеристики

Като цяло, епителиоидният трофобластен тумор се проявява като дискретна, нодуларна, експанзивна лезия с твърди, кистозни и хеморагични компоненти. Хистологично се състои от гнезда от еднородни мононуклеатни хорионен тип междинни трофобластични клетки, с еозинофилна или ясна цитоплазма, кръгли ядра и добре дефинирана клетъчна мембрана. Гнездата на трофобластните клетки са заобиколени от обширна некроза и хиалин като матрикс, наподобяващ кератин. Това придава на епителиоиден трофобластен тумор характерния „географски“ вид. В центъра на всяко туморно гнездо често има малък кръвоносен съд, въпреки че като цяло туморът няма значителна съдова инвазия.

Некрозата може да бъде изразена и апоптотичните клетки са чести. Фигура 1А показва случай с видни региони на географска некроза, заобиколени от острови на жизнеспособни неопластични клетки. Неопластичните клетки са малки и епителиоидни с еозинофилна цитоплазма и са вградени в хиалиновия матрикс (Фигура 1В). Децидуализираните стромални клетки също могат да бъдат полезна диагностична улика в проби от биопсия, когато диференциалната диагноза включва плоскоклетъчен карцином. Съобщава се, че митозите варират от 0 до 9 на 10 полета с висока мощност (средна стойност 2/10).

Епителиоидният трофобластен тумор също има характерен имунохистохимичен модел на оцветяване. Често е дифузно положителен за инхибин алфа (общ маркер за трофобластни лезии), цитокератин AE1/AE3, антиген на епителната мембрана, Е-кадхерин, пролил 4- хидроксилаза и рецептор на епидермалния растежен фактор. И обратното, той често е само фокално положителен за трофобластичните протеини.

Последните проучвания изследват ролята на оцветяване p63 за разграничаване на епителиоиден трофобластен тумор от често срещаните погрешни диагнози. Резултатите показват, че р63 се намира в междинните трофобластни клетки на хорионния тип, но не и в междинните трофобластни клетки от имплантационен тип.

Прогноза

Поради рядкостта на неоплазмата, биологичното поведение на епителиоиден трофобластен тумор не е твърдо установено, но метастатичният потенциал изглежда подобен на трофобластния тумор на плацентарното място. Въпреки че хистологичните особености за прогнозиране на резултата не са добре установени, някои предполагат връзка между високия митотичен индекс и по-агресивното поведение. Има също така предположение, че тумора може да не е толкова чувствителен към хемосептичен характер, колкото другите гестационни трофобластни заболявания. Контролът и излекуването на локализираната болест е постигнат с хистеректомия в повечето случаи.

В обобщение, епителиоиден трофобластен тумор е неоплазма на междинния трофобласт от хориен тип с непредсказуемо, но обикновено индолентно поведение. Важно е да се разграничи от плоскоклетъчен карцином, както и от други трофобластични неоплазми. Имунохистохимията и клиничното представяне могат да бъдат от съществено значение при работата с тази диференциална диагноза.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова