Estradiol

hormon estradioll_medipro
LOINC 14715-7
Кратко наименование Estradiol
Пълно наименование на теста Концентрация на Естрадиол в серум или плазма
Мерни единици pmol/L
Методика Имунохимичен, ECLIA
Други имена Estradiol , E2, Естрадиол
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин на гладно, според деня от месечния цикъл или по схема предписана от лекар
Референтни стойности
Мъже над 15г. 41,4 – 159
Жени, фертилни във фоликулна фаза 45.4 – 854
Жени, фертилни във овулаторна фаза 151 – 1461
Жени, фертилни във лутеална фаза 81.9 – 1251
Жени в менопауза до 505

Какво е Estradiol?

Към групата на естрогенните хормони се причисляват: естрон (Е1), естрадиол (Е2), естриол (Е3), естетрол (Е4).

Естрогените са отговорни за развитието на вторичните полови белези у жените. Заедно с гестагените те участват в регулацията на репродуктивните процеси при жените. Биологично нaй-активната форма на естрогените е 17 бета-естрадиол.

Естрогените се синтезират първично в яйчниците (фоликули, корпус лутеум), но малки количества се синтезират и в тестисите, и надбъбречната кора. По време на бремеността се образуват в най-големи количества от плацентата. Около 98% от естрадиола в серума е свързан с транспортни протеини – SHBG.

Изследва се Естрадиола ( 17 beta stradial )в серум или плазма, предварително освободен от транспортните белтъци ( SHBG )

Защо и кога се изследва Estradiol?

Изследването на естрадиол е от полза при заболявания на оста хипоталамус-хипофизата-полови жлези; естроген-продуциращи овариални и тестикуларни тумори; нарушен фертилитет; гинекомастия; хиперплазия на надбъбречната жлеза; In vitro оплождане; и др.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно според деня от месечния цикъл или по схема, предписана от лекар.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Поради широките физиологични вариации, оценката на стойностите на Естрадиола задължително се тълкува в контекста на клиничното състояние, прилаганата терапия и др.

Информация за лекари

Долна граница на детекция 18.4 pmol/L
Бременни жени 1 триместър 563 – 11902
Бременни жени 2 триместър 5729 – 78098
Бременни жени 3 триместър 31287 – >110100

Информация за партьори