Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) – ELISA

[lwptoc depth=“2″]

Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) – ELISA

LOINC 27342-5
Кратко наименование Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) – ELISA
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу причинителя на фасциолозата Fasciola hepatica
Мерни единици Index; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Fasciola hepatica IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <9 отрицателен, 9-1.1 граничен , >11 положителен