Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемоглобин,Трансферин

[lwptoc depth=“2″]

Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемоглобин,Трансферин

LOINC SW 3-1029
Кратко наименование FOB
Пълно наименование на теста Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемоглобин,Трансферин-качествен тест
Мерни единици няма
Методика Имунохроматографски бърз тест
Други имена Окултни кръвоизливи
Материал Фецес ( изпражнение )
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма
Референтни стойности отрицателен резултат

Какво е Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемоглобин,Трансферин?

Тестът преставлява комбиниран тест за определяне на хемоглобин, трансферин, калпротектин и лактоферин във фецес.

  • Хемоглобинът е желязосъдържащ транспортен протеин в еритроцитите, които може да попадне в гастроинтестиналния тракт (ГИТ) и да се отделя във фецеса при всички заболявания на ГИТ протичащи с кървене
  • Трансферинът, подобно на хемоглабина е кръвен компонент, който може да попадне в ГИТ при условия на кървене и след това да се отдели чрез изпражненията. Трансферинът е стабилен във фецес и е добър маркер за откриване на кръвозагуба от горните и долни отдели на гастроинтестиналния тракт
  • Калпротектинът е белтък с молекулно тегло 36 к Da. Наименованието калпротектин произлиза от факта, че е свързан с калций и има антимикробни свойства. Представлява около 60% от цитозолните протеини на неутрофилите. В по-малко количество се съдържа и в моноцитите, някои макрофаги , в тъканните еозинофили на илеума и излющващите се епителни клетки с изключение на тези в нормалната кожа, но не е представен при В и Т лимфоцитите. При възпаление на чревната стена гранулоцитите мигрират през нея. По този начин калпротектинът може да бъде открит и във фекалиите. Там той не се разрушава от чревните бактерии и е стабилен до 7 дни
  • Лактоферинът е компонент съдържащ се в гранулите на неутрофилите. По същество е част от първичния компонент на острия възпалителен отговор, отделян от фекалните левкоцити. Протеинът е резистентен на разграждане във фецеса и може да се използава като маркер отразяващ възпалението в червата

Защо и кога се изследва?

Изследването е показателно при много състояния-остра или хронична диариа, хронични чревни и стомашни оплаквания, като профилактика на колоректален карцином и др. Не е подходящ тест за следене на лечението при болеста на Крон.

Лактоферинът при деца с диариен синдром е маркер предсказващ наличието на възпаление поради инфекции предизвикани от инвазивни ентеропатогени (Shigella, Salmonella, E.coli enteroinvasive(EIEC), E. coli enteroaggresive(EAEC), Campylobacter, Cl. difficile и др.). Изследването на калпротектин намира най-голямо приложение при доказване на чревното възпаление.

По-голямата част от причините за наличието на неутрофили във фецеса на пациенти с хроничен диариен синдром са хроничните чревни възпалителни заболявания Болест на Крон(БК) и Улцерозен колит (УК), за които маркерите на възпаление калпротектин и лактоферин се позитивират. Те могат да се прилагат в ситуации, при които трябва да се разграничи интестиналното възпаление от функционалните нарушения, поради възможното голямо сходство на клиничната картина.
Позитивните резултати за калпротектин са категорична индикация за допълнителни изследвания и търсене на Болест на Крон, Улцерозен колит или друга причина за чревно възпаление, както и задължително изискват извършване на микробиологично изследване на фецес (Shigella, Salmonella, E.coli enteroinvasive(EIEC), E. coli enteroaggresive(EAEC), Campylobacter, Cl. Difficile). Изследването е изключително полезно и за мониториране на терапията, както и за предсказване на релапсите на двете заболявания. В случаите на позитивен резултат за калпротектин е необходимо да се извърши и допълнителното му количествено измерване в единична проба фецес.

В случаите на кървене, във фецеса се съдържа комбинация от цялостен или полуразграден хемоглобин, интактен хем и хем съдържащи порфирини в количества и съотношения зависещи от мястото на кръвозагубата, количеството кръв и транзитното време. Имунологичните тестове за доказване на хемоглобин са предназначени да доказват кръвозагуби от долните отдели на храносмилателния тракт, защото кръвта от тези отдели е подложена в по-малка степен на деградационни процеси.
Хемоглобинът е нестабилен във фецес, което често води до фалшиво-негативни резултати. Доказването на фекалния трансферин, който е по- стабилен от хемоглобина е един алтернативен начин за диагностика на заболявания на горния ГИТ протичащи с кървене.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Изследва се прясно ( по възможност ) отделен фецес