Free PSA (Свободна фракция на простатно-специфичен антиген)

Свободна фракция на простатно специфичен антиген медипро

Free PSA (Свободна фракция на простатно-специфичен антиген), %fPSA

Какво представлява free PSA ?

Простатно-специфичният антиген(PSA) е серинова протеаза, която се произвежда от клетките на простатната жлеза. Секретира се в семенната течност, където има втечняваща функция. PSA дифундира в кръвта и основно циркулира като свързана с белтъци фракция. Малка част от PSA може да се инактивира, което води до появата на форма, необразуваща комплекси с белтъци- свободен PSA(freePSA, fPSA).

Защо се изследва fPSA ?

Подпомага диагнозата простатен карцином.

Материал за изследване и подготовка

Серум. Изследва се минимум 10 дни след ректално туширане. Препоръчително е изследването да се извърши преди започване на лечение и минимум 15 дни след оперативна интервенция, химио- или лъчетерапия.

Как да се тълкуват резултатите за % freePSA?

Процентното съдържание на свободен PSA(% freePSA) варира според простатното заболяване и е по-нисък при пациенти с рак на простатата, отколкото при здрави лица или при пациенти с доброкачествено заболяване.

Референтни граници

Препоръчителни са стойности за free PSA над 25%.