Клинична патология при гангрена на белия дроб

Какво е гангрена на белия дроб?

Гангрената на белия дроб представлява остро гнилостно възпаление и е най-тежката форма на деструкция на белодробния паренхим.

Тя е усложнение при тежка белодробна инфекция, при която тромбозата на белодробните съдове причинява девитализация на белодробен паренхим с вторична анаеробна инфекция и некроза. Това заболяване е рядко срещано, до 1994 година в английската езикова литература са съобщени само 25 случая.

Причини

Редица причини могат да доведат до гангренозно белодробно заболяване. Неконтролируемият диабет например е рисков фактор за тежка белодробна инфекция, особено причинена от пневмония на Klebsiella. Неадекватният кръвен поток обикновено води до некроза, бактериален свръхрастеж и образуване на абсцес. Промяната при гангрена на белия дроб показва некроза на тъкани, последвана от разграждане на тъканите. Компрометирания кръвен поток може да бъде основната причина и може да бъде резултат от други предшестващи събития.

Гангрена на белите дробове започва като белодробен инфекциозен процес, като например лобарната пневмония. Аспирацията и деваскуларизацията с насложена анаеробна инфекция е предполагаемият обичаен патогенен процес, а злоупотребата с алкохол е замесена като важен фактор, допринасящ за това. Инфектиращите организми причиняват съдова тромбоза, водеща до загуба или брутно намаляване на кръвоснабдяването на белодробния паренхим. Това води до девитализация на белодробната тъкан, като по този начин се улеснява вторичната инфекция и некроза.

Различни патогени са били открити като причинители на гангрена на белия дроб, по-специално Klebsiella pneumoniae, бацил на Friedlander, полимикробни анаеробни организми, пневмококи и различни щамове на Aspergillus. При ангиоинвазивната форма на аспергилоза, микотичната инвазия на васа вазорум води до инфаркт на медията и вторично тромбообразуване, водещо до белодробен инфаркт. Друг вид механизъм е описан при Pseudomonas-индуцирана белодробна гангрена.
Повечето щамове на Pseudomonas произвеждат протеолитични ензими (екзотоксини), които са способни да причинят гангрена чрез химичен процес. Когато обширният процес на некротизиране включва голяма маса от белодробен паренхим, гангренозната тъкан частично се отхрачва и частично се акумулира в кухината, създадена от процеса.

Макроскопски при гангрена на белия дроб засегнатата част е с мръсно сивкавозелен или кафяво-зелен цвят с неприятна отблъскваща миризма. Паренхимът е силно къслив. При разрязването му се намират една или повече кухини с неправилна форма, с разръфани краища, изпълнени с детритна материя. Микроскопски се намират кръвоизливи и обширни зони на некроза, обхващащи и стените на кръвоносните съдове. Често лумените им са тромбозирали.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова