Гангренозно възпаление

Гангренозно възпаление

От какво се причинява гагренозното възпаление?

Гангренозното възпаление се причинява от анаеробни микроорганизми. Те предизвикват масивен гнилостен разпад на тъканта – коликвационна некроза. Подобно на гангрената, бактериите образуват сероводород, амини, меркаптани, придаващи зловонна миризма на ексудата и мръсносивкаво-зелен цвят на тъканта, тъй като хемоглобинът се превръща в сулфхемоглобин или вердоглобин.

Тъканната некроза се задълбочава и бързо се разширява поради тромбоза, възникваща в съдовете на възпалителното огнище. Към некрозата може да се прибави слаба серозна или хеморагична компонента.

При определени микроорганизми във възпалителното огнище могат да се образуват големи количества газ, която се натрупва в тъканите и органите под формата на обилни газови мехури, така наречения местен емфизем или газова гангрена. Гангренозно възпаление се развива и в белите дробове, като често гнилостната инфекция се внедрява от кариозни зъби. Гангрената на белите дробове е тежко заболяване и завършва фатално.

Гангренозният апендицит представлява гангренозно възпаление в апендикса. Хистологично, епителната лигавица на апендикса става язвена и отделя възпалителен ексудат. Тъй като болестта прогресира, възпалението се разпространява, докато ексудатът се появи на външната повърхност (перитонеума) на апендикса. Това причинява перитонит (възпаление на перитонеума) и повишава чувствителността към опортюнистични инфекции. Тук възникна некроза (тъканна смърт) в резултат на инфекция. Гнилостният разпад на тъканта може да обуслови и самоампутация на апендикса.

Ангината на Плаут-Винсент е гангренозно възпаление. В тонзилите, обикновено едната, се развива много тежък, с типичен вид некротичен процес, при сравнително леко увредено общо състояние.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова