Гликиран хемоглобин (HbA1c)

[lwptoc depth=“1″]

Гликиран хемоглобин (HbA1c)

За разлика от изследването на кръвната захар, което дава информация за нивото й в момента на измерването, гликираният хемоглобин или HbA1 e показател, който дава по-дългосрочна информация за нивата на кръвна захар – 6 до 8 седмици преди изследването. По този начин може да се проследи контрола на диабета в този период.

HbA1c е най-специфичната и чувствителна фракция на гликирания хемоглобин, която отразява най-точно свързването на хемоглобина с глюкозата в кръвта.