Клинична патология при гломерулонефрити, протичащи с остър нефритен синдром

Какво е Нефритен синдром?

Нефритният синдром е клиничен синдром, дефиниран от асоциацията на хематурия, протеинурия и често артериална хипертония и бъбречна недостатъчност.

Етиология

Нефритният синдром се дължи на гломерулно увреждане с гломерулно възпаление. Клиничните случаи на нефритен синдром включват остър нефритен синдром, синдром на бързо прогресиращ гломерулонефрит, синдром на рецидивираща макроскопична хематурия и синдром на хроничен гломерулонефрит. Всяко представяне може да бъде свързано с няколко типа гломерулонефрити.
Клинично представяне, фамилна анамнеза, наличие на извънренални симптоми, резултати от имунологични изследвания и бъбречна хистология най-често идентифицират основното заболяване. Пациентите с бързо прогресиращ гломерулонефрит се нуждаят от спешна хистологична диагноза и лечение, за да се предотврати необратимо бъбречно увреждане.

Острият нефритен синдром се състои от внезапна поява на хематурия, хипертония, олигурия, отоци и влошаване на бъбречната функция в различна степен. Не всички тези симптоми ще се появят във всички случаи на остър гломерулонефрит.

Епидемиология

Това са най-честите детски бъбречни синдроми, преобладаващи в предучилищна възраст и в начална училищна възраст, с максимална честота между 6 и 7 години. Клиничните прояви са редки при деца под 3-годишна възраст, но са описани случаи в кърмаческа възраст, юношеството и зряла възраст. Това е по-честа при момчетата, отколкото при момичетата в съотношение 2:1.

Истинската честота на гломерулонефрити, протичащи с остър нефритен синдром е неизвестна, тъй като – понастоящем – има много субклинични или асимптоматични случаи, проявяващи се само с микро-хематурия, хипокомплементамия и/или протеинурия без симптоматика. В развиващите се страни честотата на заболеваемостта остава висока поради следните фактори: пренаселеност, лоши хигиенни условия, ниски социално-икономически равнища, относителна недостъпност за лечение.

Нефритният синдром се причинява от възпаление на гломерулите и при наличие на уринен остатък. Освен това причината може да бъде инфекциозна, автоимунна или тромботична. Причините могат да бъдат разделени на възрастови групи като:

 • Деца/юноши
  • IgA нефропатия
  • Пост-стрептококов гломерулонефрит
  • Хемолитичен уремичен синдром
  • пурпура на Henoch-Schönlein
 • Възрастни
  • Синдром на Goodpasture
  • Бързо прогресиращ гломерулонефрит
  • Инфекциозен ендокардит

Патофизиология

Патофизиологията на нефритния синдром зависи от това къде увреждането се извършва от антитяло-антигенни комплекси (в гломерула). В случай на IgA нефропатия, гломерулът не може да филтрира IgA антитяло-антиген, и това предизвиква възпалителен отговор, след това освобождаване на цитокини (и растежни фактори).

Към гломерулонефрити, протичащи с остър нефритен синдром се отнасят:

 • Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит
 • Бързо прогресиращ гломерулонефрит

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова