Клинична патология при доброкачествени тумори на гърдата

Какво е доброкачествени тумори на гърдата?

По-голямата част от лезиите, които се появяват в гърдата, са доброкачествени. Голяма тревога се предизвиква от злокачествени лезии на гърдата, тъй като ракът на гърдата е най-често срещаното злокачествено заболяване при жените в западните страни. Обаче доброкачествените лезии на гърдата са много по-чести от злокачествените.
С използването на мамография, ултразвуково изследване и ядрено-магнитен резонанс на гърдата и широкото използване на биопсии диагнозата на доброкачествени тумори на гърдата може да се потвърди лесно. Тъй като по-голямата част от доброкачествените лезии не са свързани с повишен риск от последващ рак на гърдата, трябва да се избягват ненужни хирургични процедури.

Терминът „доброкачествени заболявания на гърдата“ обхваща хетерогенна група лезии, които могат да представят широк спектър от симптоми или могат да бъдат открити като случайни микроскопични находки. Честотата на доброкачествените лезии на гърдата започва да нараства през второто десетилетие на живота и достига своя връх през четвъртото и петото десетилетие, за разлика от злокачествените заболявания, при които честотата продължава да нараства след менопаузата, макар и с по-малко бързи темпове.

Доброкачественият тумор на гърдата е растеж, който не се разпространява (метастазира) в други части на тялото. Обикновено не е животозастрашаващ и не рецидивира.

Най-общо туморите на гърдата се делят на доброкачествени и злокачествени. Доброкачествените тумори на гърдата са едни от най-често срещаните заболявания засягащи този орган.

Класификация според Световната здравна организация хистологично доброкачествени тумори и туморовидните заболявания на гърдата

Според Световната здравна организация хистологично доброкачествени тумори на гърдата и туморовидните заболявания на гърдата могат да се класифицират като:

 • Доброкачествени епителиални тумори
  • Интрадуктален папилом
  • Аденомиотелиом
  • Аденом на млечната жлеза
 • Смесени епителиални и съединителнотъканни тумори
  • Филоиден тумор
  • Фиброаденом
  • Други смесени тумори
  • Миобластом-грануларно-клетъчен тумор
  • Тумори на кожата и меките тъкани
 • Тумороподобни заболявания
  • Дуктална ектазия
  • Хамартом
  • Гинекомастия
  • Възпалителен псевдотумор

Туморните заболявания имат сложна генеза. Според съвременните схващания неопластичните заболявания имат генетична основа – активация на протоонкогени или инактивация на туморсупресорни гени, в резултат на което настъпват промени в нормалния контрол  на клетъчния растеж и диференциация.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова