Хеликобактер пилори anti-H. Pylori IgG

[lwptoc depth=“2″]

Хеликобактер пилори anti-H. Pylori IgG

LOINC 5176-3
Кратко наименование Хеликобактер пилори anti-H. Pylori IgG
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу причинителя Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
Мерни единици Ratio; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Helicobacter pylori IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен

Какво е Хеликобактер пилори anti-H. Pylori IgG?

Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, H.Pyl.) – бактерий, който поразява лигавицата на стомах и причинява хроничен гастрит или активна язва. Заразяването става чрез контаминирани (замърсени) храни.

Изследват се:

  • Хеликобактер пилори IgG антитела в серумна проба – антителата от клас IgG намаляват и изчезват след проведено лечение; при положителен резултат и оплаквания от страна на пациента се изследва.
  • Хеликобактер пилори антиген във фекална проба