Хеморагично възпаление

Хеморагично възпаление

Какво е хеморагично възпаление?

Хеморагично е възпаление, при което в ексудата преобладават еритроцити. Засилената еритродиапедеза възниква при сериозни, тежки увреждания на съдовата стена, предизвикани от определени агенти, преди всичко от бацила на антракс, чумата, грипния вирус, вирусите на хеморагичната треска.

Внедряване на инфекцията

При антракса мястото на внедряване на инфекцията е най-често кожата, участъкът се пропива от кървав ексудат и се оформя мехур със синьо-червен цвят, оттам и името синя пъпка. Хистологичното изследване на кожни лезии показва масивна некроза и оток с лимфоцитни инфилтрати. Фокусни точки на кръвоизлив са очевидни, някои с тромбоза. Оцветяване по Грам разкрива бацили в подкожната тъкан.

При внедряване на бацила чрез дихателните пътища, в белите дробове се развива тежка хеморагична пневмония. Заболяването може да се появи и с тежък хеморагичен менингит. Участието на менингите от B. anthracis е рядко усложнение на антракса. Началните признаци са последвани от бърза неврологична дегенерация и смърт. Патологичните находки са в съответствие с хеморагичен менингит, богат отоци, възпалителни инфилтрати, както и множество грам-положителни бацили в лептоменингите. Гръбначномозъчната течност често е кървава и съдържа много грам-положителни антраксни бацили. Аутопсионните находки показват обширен кръвоизлив в лептоменингите, което им дава тъмночервен вид.

При чумата хеморагично възпаление се съчетава с тежки некротични промени в тъканните.

Хеморагично възпаление може да се развие и при различни прояви на хеморагична диетеза, авитаминоза С, при петнист тиф и други процеси, свързани с нарушения във факторите на кръвосъсирване и фибринолиза. В някои случаи туберкулозния бактерий може да причини хеморагично възпаление. Хеморагичният ексудат в серозните кухини винаги е подозрителен за туберкулоза или карцином.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова