Хепатит В – HBsAg

[lwptoc depth=“2″]

Хепатит В – HBsAg

LOINC 10900-9
Кратко наименование HBsAg
Пълно наименование на теста Доказване на HBsAg на вируса на хепатит B
Мерни единици Качествен тест
Методика Хемилуминесцентен метод (CLIA)
Други имена Доказване на „австралийски антиген, повърхностен“s“ антиген на HBV
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен;граничен;положителен

Маркери за хепатит В (HBV)– заразяването става по полов път, кръвопреливане, медицински манипулации и се предава от майка на дете. Инкубационния период е до 6 месеца.

 • HBsAg (Австралийски антиген)-основен маркер на инфекцията. С това изледване се доказва наличието на вирус в организма. Ако пациент има назначение HBV или изследване за Хепатит В се има предвид HbsAg. Пациента в този случай ще получи качествен резултат (положителен или отрицателен) за наличието на HBV вирус
 • HBsAg количествен тест – прави се при доказани носители за HbsAg с цел проследяване на лечението. Пациента в този случай ще получи измереното количество на HbsAg IU/ml
 • анти – HBsAg – доказва се наличието на антитела срещу HbsAg. Изследват се при пациенти, имунизирани с противохепатитна ваксина. При положителен резултат, пациента не се ваксинира
 • HBeAg – доказва се наличието на активно размножаване на вируса в организма. Показва активна инфекция. Изледва се при положителни за HbsAg
 • анти – HBeAg – антитела, които се изследват при хронични хепатити. Появяват се след изчезването на HbeAg
 • анти-HBcIgM – антитела, които се доказват при остър вирусен хепатит
 • анти HBc total (anti Hbc) – антитела, които се доказват при прекарана инфекция с хепатит В и остават в организма цял живот. Изследват се преди поставяне на противохепатитна ваксина
 • Доказване на НВV ДНК с количествен PCR Real Time метод (полимеразно-верижна реакция с отчитане в реално време). Извършва се количествено определяне на вирусната ДНК в копия/мл приравнени спрямо международен стандарт в съответни международни единици/мл (IU/ml). Наличието на НВV ДНК е индикатор за вирусна репликация и съответстващата на това висока инфекциозност. С този метод се определя количествено ДНК при:

 

 • всички HbsAg положителни пациенти;
 • всички HbеAg положителни пациенти;
 • при повечето anti – HbеAg положителни пациенти;
 • в някои случаи се доказва ДНК и в проби, отрицателни за HbsAg, но положителни за anti – Hbс IgG – при т.нар. окултни хепатит В вирусни инфекции;

за мониториране на терапия с пегилиран интерферон алфа или нуклеозидни аналози.

Препоръчителният материал за количествено изследване на HBV ДНК с real-time PCR тест е плазма, взета в РРТ вакутейнер. Необходимо е плазмата да се отдели до 30 минути след пробовземането. Епруветката с отделената плазма е задължително в рамките на 24 часа да бъде транспортирана.