Хепатит D (anti-HDV total)

[lwptoc depth=“2″]

Хепатит D (anti-HDV total)

LOINC 40727-0
Кратко наименование Хепатит D (anti-HDV total)
Пълно наименование на теста определяне на IgM и IgG антитела срещу хепатит D вирус
Мерни единици качествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Hepatitis Delta total antibody enzyme immunoassay; антитела IgM и IgG срещу причинителя на хепатит D
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен ; положителен