[lwptoc depth=“2″]

Хепатит Е (anti-HEV IgM) Immunoblot

LOINC 83128-9
Кратко наименование хепатит Е (anti-HEV IgM) Immunoblot
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу хепатит Е вирус
Мерни единици качествен метод
Методика имуноблот, lineblot
Други имена anti-Hepatitis E IgM Lineblot (хепатит ЕIgM имуноблот)
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен ; положителен