Хепатит Е IgG и IgM антитела

[lwptoc depth=“2″]

Хепатит Е IgG и IgM антитела

LOINC IgG 49693-5; IgM 51798-7
Кратко наименование Хепатит Е IgG и IgM антитела
Пълно наименование на теста Откриване на Хепатит Е IgG и IgM антитела в серум/плазма
Мерни единици Качествен
Методика ELISA
Други имена Hepatitis E
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма, но по-добре е да се вземе кръв на гладно
Референтни стойности Качествен тест

Какво е Хепатит Е IgG и IgM антитела?

Изследва се пробата за наличие на антитела срещу вируса на хапатит Е. Хепатит Е е подобен на Хепатит А и също е „вирус на мръсните ръце” от РНК група.Познати за 4 генотипа. Генотип 1 и 2 е разпространен са при хората. Типове 3 и 4 са характерни за животните, но мигат за заразят и хората. Вирее във фекалии и замърсени води, но успешно се размножава в плъхове и мишки.
В резултат, всички селскостопански или диви животни, които ядат гризачи или имат досег с техни изпражнения, могат да се инфектират. Родината му е Средна Азия и най-вече Индия, но отскоро вирусът се среща по целия свят, защото миграцията на хора и стоки разширява границите на разпространението му. Последно е бил „засечен” във Франция и Испания, където негов източник са били свински колбаси и сушени меса, необработени термично.
Може да се предаде със сурови свински колбаси,ако в големите свинарници не са спазени елементарните условия за дератизация.Еленското месо също може да е източник на вируса. Както и останалите хепатитни вируси, атакува черния дроб.Протича леко, но при бременни може да се стигне до летален изход (40% от случаите). Инкубационен период е до 2 – 3 месеца, обикновенно 2-5 седмици.

Защо и кога се изследва Хепатит Е IgG и IgM антитела?

Изследва се при наличие на повишени чернодробни ензими, когато пробите за други хепатити са отрицателни и има съмнения за инфекциозен характер на хепатитната симптоматика.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Доказването на анти HEV IgM антитела е патогномонично за Хепатит Е. Наличието на IgG антитела срещу вируса е помощен показател за стадиране на инфекциозния процес.

Информация за лекари

Информация за партьори