Dual ISH-HER2 in situ хибридизация (HER2 ISH)

[lwptoc depth=“2″]

Dual ISH-HER2 in situ хибридизация (HER2 ISH)

Определянето на HER 2 генния статус чрез ISH e наложително, когато резултатът от имунохистохимичното изследване е двусмислен, тоест HER 2 резултатът, получен при имунохистохимичното изследване е 2+. ISH изследването дава информация със сигурност дали HER 2 статусът е позитивен или негативен.
Определянето на Her 2 генния статус в тъканни проби от парафиново блокче по метода : сребърна ин ситу хибридизация ( SISH) също е с важна диагностична и терапевтична стойност.Наложително е ,когато резултатът от имунохистохимичното изследване на HER 2 е двусмислен(2+).
Информацията е необходима за определяне на най-добрите варианти за лечение на пациенти с рак на млечна жлеза. Важната роля на този фактор изисква HER2 статусът при раковото болни да се установи задължително още при поставяне на първоначалната диагноза.
Позитивен HER2 тест показва, че раковите клетки на пациента произвеждат твърде много HER2 протеин. Промяна в гените, които са отговорни за производството на протеина HER2, причинява неговото увеличаване. SISH изследването чрез INFORM HER2 Dual ISH дава сигурна информация ,дали HER 2 статусът е позитивен или негативен.