Хипокалиемия

Хипокалиемия

Какво е хипокалиемия?

Хипокалиемията обикновено се определя като ниво на серумния калий по-малко от 3,5 mEq/L (3,5 mmol / L). Умерената хипокалиемия е серумно ниво от 2.5-3 mEq/L, а тежката хипокалиемия е ниво по-малко от 2.5 mEq/L. Хипокалиемията е потенциален животозастрашаващ дисбаланс, който може да бъде предизвикан от ятрогенни свойства.

Калият, най-разпространеният вътреклетъчен катион, е от съществено значение за живота на организма. Калиевата хомеостаза е неразделна част от нормалната клетъчна функция, особено от нервните и мускулните клетки, и е плътно регулирана от специфични йонообменни помпи, главно от клетъчни, мембранно свързани, натриево-калиеви аденозин трифосфатазни помпи.

Около 98% от калий на организма се намира вътре в клетките, а останалата част в извънклетъчния флуид, включително кръвта. Този градиент на концентрацията се поддържа основно от Na +/K + помпа.

Калият е от съществено значение за много функции на тялото, включително мускулна и нервна дейност. Електрохимичният градиент на калий между вътреклетъчното и извънклетъчното пространство е от съществено значение за нервната функция. По-специално, е необходим калий за реполяризиране на клетъчната мембрана до състояние на почивка след преминаване на потенциала за действие.
По-ниските нива на калий в извънклетъчното пространство причиняват хиперполяризация на потенциала на мембраната в покой. Тази хиперполяризация се причинява от ефекта на променения калиев градиент върху потенциала на мембранен остатък. В резултат на това се изисква по-голям от нормалния стимул за деполяризация на мембраната, за да се инициира потенциала за действие.

Причини за хипокалиемия?

Хипокалиемията може да се дължи на недостатъчен прием на калий, повишена екскреция на калий или преминаване на калий от извънклетъчното към вътреклетъчното пространство. Повишената екскреция е най-често срещаният механизъм.

Калиевата хомеостаза се поддържа предимно чрез регулиране на бъбречната екскреция. Най-важното място за регулиране е събирателният канал, където се намират алдостероновите рецептори.

Хипокалиемията може да възникне чрез следните патогенетични механизми:

  • недостатъчен прием
  • повишена екскреция
  • преминаване от извънклетъчното към вътреклетъчното пространство

Най-често срещаните механизми, водещи до повишени загуби на калий в бъбреците, включват следното:

  • подобрена доставка на натрий до събирателния канал, както при диуретиците
  • минералокортикоиден излишък, както при първичен или вторичен хипералдостеронизъм
  • увеличен поток на урината, както при осмотична диуреза

Стомашно-чревни загуби, включително диария, повръщане, също са често срещани причини за хипокалиемия. Повръщането води до хипокалиемия чрез комплексна патогенеза. Самата стомашна течност съдържа малко калий, приблизително 10 mEq/L. Повръщането обаче води до изчерпване на обема и метаболитна алкалоза, които се съпътстват от повишена екскреция на калий в бъбреците.

Хипокалиемията, причинена от преминаване от извънклетъчно към вътреклетъчно пространство, често съпътства повишена екскреция, водеща до усилване на хипокалиемия на прекомерната загуба. Вътреклетъчните изменения на калий често са епизодични и често са самоограничени, като например при остро инсулиново лечение за хипергликемия.

Калият може да бъде хистологично доказан по метода на Мак-Калум.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова