HLA B27

[lwptoc depth=“2″]

HLA B27

Какво е HLA – B27?

HLA-B27 е ген от тъканноспецифичния комплекс (HLA), клас I, който кодира повърхностен гликопротеин, експресиран върху повечето човешки ядрени клетки и тромбоцитите.

Защо се изследва HLA – B27?

HLА-В27 генът се среща при 6 – 10 % от човешката популация (HLA-B 27 положителен). Наличието на HLA-B 27, обаче, е много по-често сред болни със спондилоартропатии, особенно анкилозиращия спондилит. Той се среща при около 95% от болните с анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев), при 80% от болните със синдром на Reiter, при 70% от болните с псориатичен артрит и при 50% от спондилитите, асоциирани с хронични възпалителни болести на дебелото черво. Тези болести са известни още като серонегативни (за ревматоидни фактори) спондилоартропатии. При наличие на клинична симптоматика се препоръчва търсенето му насочено, с цел ориентация за диагнозата.